Milionárska daň a nezdaniteľná časť základu dane

9. jún 2021

Autor Sonja Sedláková

Milionárska daň je hovorový pojem, ktorým označujeme postupné znižovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na základe vyššieho príjmu. Jednoducho povedané – ak si v zamestnaní finančne prilepšíte nad určitú hranicu, odvediete viac na dani z príjmu.

 

milionárska daň a nezdaniteľná časť základu dane

 

Od akej výšky príjmu sa táto "milionárska daň! platí a možno sa na vyššiu daň pripraviť? Všetky praktické informácie nájdete v tomto článku.

 

Čo je to nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Poznáme viacero nezdaniteľných súm, ktorými si vieme znížiť daňovú povinnosť (napr. nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela, zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier či zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou). Daňovej optimalizácii a všetkým ďalším daňovým bonusom sme sa venovali v našom predošlom článku.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je teda len jednou z daňových výhod, ktorá sa týka ako zamestnancov, tak aj živnostníkov. V praxi ide o časť sumy z vašich príjmov, z ktorých nemáte povinnosť platiť daň. Tohto bonusu sa nedá vzdať, pri príjme nad určitú hranicu sa však táto nezdaniteľná časť znižuje. Ďalej v článku sa budeme venovať "milionárskej dani" z pohľadu zamestnancov.

 

Výpočet milionárskej dane v roku 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje 21-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia.

 

Pre rok 2021 je výška životného minima stanovená vo výške 214,83 €, teda nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2021 predstavuje sumu 4 511,43 €.

 

Na plnú sumu nezdaniteľného základu máte nárok v prípade, že je ročný základ dane predstavuje maximálne 92,8-násoobk životného minima. Základ dane pre rok 2021 teda musí byť rovný alebo nižší ako 19 936,22 € (cca 1 661,35 € mesačne).

 

V prípade, že je váš ročný základ dane vyšší ako 19 936,22 €, nezdaniteľný základ dane na daňovníka sa znižuje. Tento bonus sa vypočíta ako rozdiel medzi 44,2-násobkom životného minima (v roku 2021 je to suma 9 495,49 €) a jednej štvrtiny základu dane na daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule, a teda sa nedá uplatniť.

 

Príklad:

Karolovi bol v marci roka 2021 zvýšený plat a vypočítal si, že jeho základ dane za rok 2021 bude 36 800 €. Výšku nezdaniteľného základu vypočíta nasledovne:

9 495,49 – ( 36 800 / 4 ) = 295,49 €

Namiesto plnej sumy nezdaniteľného základu (4 511,43 €) má nárok uplatniť si iba 295,49 €.

 

Spôsoby uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane

  1. Daňovník, ktorý má príjmy zo zamestnania, si môže vybrať, či si chce nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatňovať mesačne vo výplatných páskach alebo ročne v ročnom zúčtovaní dane.
  2. Daňovník, ktorý má príjmy zo živnosti, si môže nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatňovať len ročne cez podané daňové priznanie typu B.

 

Zamestnancom, ktorí majú ročný základ dane rovný alebo nižší ako 19 936,22 €, odporúčame mesačné uplatňovanie.

 

Pokiaľ ste si vypočítali, že váš základ dane bude vyšší, viac sa vám oplatí ročné uplatňovanie tohto bonusu, ktoré sa vykonáva buď pri ročnom zúčtovaní dane, alebo pri podávaní daňového priznania.

 

Tip:

Náš tip – naša aplikácia Mojedane umožňuje uplatniť všetky daňové bonusy, na ktoré vám počas roka vznikol nárok, ak ste mali príjmy len zo zamestnania.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Pokiaľ by ste mali vyšší základ dane a uplatňovali by ste si nezdaniteľnú časť každý mesiac počas roka, mali by ste síce vyššiu čistú mzdu, ale po skončení roka by vám vznikol daňový nedoplatok. V prípade ročného uplatňovania síce mesačne dostanete na účet nižšiu sumu, po podaní daňového priznania však budete mať preplatok, prípadne nulovú daňovú povinnosť, čo je určite príjemnejšie.

 

Kedy daňovník nemá nárok uplatniť si nezdaniteľnú sumu?

Sú prípady, kedy vám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka zaniká, a to ak poberáte na začiatku zdaňovacieho obdobia:

  • starobný dôchodok,
  • vyrovnávací príplatok,
  • predčasný starobný dôchodok,
  • starobné dôchodkové sporenie
  • alebo výsluhový dôchodok.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Zdroje: Financnasprava.sk, Podnikajte.sk

Zdroj obrázku: Anastase Maragos on Unsplash

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Sonja Sedláková

V roku 2017 som vyštudovala odbor Mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. Odvtedy pracujem v oblasti marketingu a ako špecialistka na online marketing považujem za dôležité rozumieť témam, ktoré propagujem. Na webe Mojedane preto nájdete aj moje články z oblastí daní, ktoré vychádzajú v spolupráci s našimi odborníkmi.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.