Zdaňovanie bitcoinov a iných kryptomien

15. november 2018

Autor Milan Polician

Ako zdaniť kryptomeny (zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Mnoho z nás má voľné finančné prostriedky a rozmýšľame ako ich využiť. Kúpiť si novú kabelku, auto alebo ich investovať? Aj napriek tomu, že nové auto určite poteší, zhodnotenie peňazí je z dlhodobého hľadiska určite lepšou voľbou. Aj to je dôvod, prečo mnoho ľudí využíva cestu investovania do kryptomeny. Samozrejme, každá investícia je v istom zmysle riziko, ale veľa krát prináša aj svoje ovocie. Ak ste sa aj vy rozhodli zveľadiť svoje finančné prostriedky investovaním do kryptomeny, mali by ste sa zaujímať aj o to, ako výnosy uviesť v daňovom priznaní. 

 

Virtuálna mena je hodnota, ktorá

  • nemá status meny alebo peňazí,
  • možno ju prevádzať, uchovávať alebo s ňou elektronicky obchodovať,
  • nie je vydaná ani garantovaná centrálnou bankou,
  • nie je naviazaná na zákonné platidlo,
  • je akceptovaná niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok.

 

Výnos z predaja bitcoinov, resp. inej kryptomeny nie je od dane oslobodený a teda je potrebné zaradiť ho do “ostatného príjmu, ktorý podlieha dani z príjmu podľa § 8 zákona o dani z príjmov ako “iný” príjem. Do daňových výdavkov možno zahrnúť iba výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, pričom nie je možné vykázať daňovú stratu. Preto neexistuje ani presný postup ako zdaňovať príjem akejkoľvek kryptomeny. Navyše, samotné transakcie nie je možné vystopovať.

 

Z usmernenia teda vyplýva, že každý príjem plynúci z predaja virtuálnej meny je predmetom dane a preto je považovaný za zdaniteľný príjem podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Za predaj virtuálnej meny sa považuje akákoľvek výmena, napr.:

  • výmena virtuálnej meny za majetok,
  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby,
  • výmena za inú virtuálnu menu alebo jej vyplatenie v peniazoch.

 

Keďže sme zatiaľ neprijali žiadne zákonné usmernenie k danej problematike, nižšie uvedené informácie považujte za kvalifikovaný odhad odborníkov v danej oblasti (stav k 09.10.2018).

 

Príjem z kryptomeny fyzické osoby zdaňujú sadzbou 19 % alebo 25 %, v závislosti od výšky základu dane daňovníka. Taktiež je potrebné dať do popredia aj informáciu, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14 %. Zdravotné poistenie sa zaratáva prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

 

Príklad kúpy a predaja kryptomeny - Bitcoin:

 

Kúpa

1 bitcoin = 1.700 USD

10 Bbitcoinov = 17.000 USD

 

Predaj

1 bitcoin = 2.000 USD

10 bitcoinov 20.000 USD

 

Zisk

3.000 USD = 2.654,87 € (kurz aktuálny k 09.10.2018)

 

Preukázateľné výdavky dosiahnutie

Ako výdavok na dosiahnutie zisku môžeme považovať správu investície v súlade s §8 ods. 2 ZDP, t.j. jeho kúpu v mene EUR. Z tejto činnosti nie je možné dosiahnuť stratu. Avšak predpokladáme, že je možné započítať si straty z predaja jednej kryptomeny so ziskami z predaja inej kryptomeny, nakoľko ide stále o ten istý druh príjmu.


Náš tip

Aký kurz je potrebné použiť pri zdanení zisku z kryptomeny:


Rady odborníkov hovoria, že daňovník má pri podaní daňového priznania použiť ten kurz, ktorý bol platný v momente predaja kryptomeny.


Zhrnutie

 zdaňujete zisk, teda rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, ponížený o transakčné náklady 
 19% je daň, 14% sú zdravotné odvody 
 daň sa platí aj keď sa kryptomena vymenila za tovar, služby alebo inú virtuálnu menu 
ak zisky z predmetného roku nezdaníte a daňový úrad nato príde o dva alebo tri roky neskôr, spätná daň a penále budú vysoké, čiže to ignorovať vyslovene neodporúčame

Odporúčanie

Ak chcete investovať a neplatiť z toho dane a poistné do zdravotnej poisťovne, ostáva vám investovať do cenných papierov obchodovaných na burze a držať ich aspoň rok. Za takýchto okolností sa daň z výnosu neplatí, neplatia sa dokonca ani zdravotné odvody.


Upozornenie:

Tento článok má informatívny charakter a v nijakom prípade nenahrádza kvalifikované daňové poradenstvo. Legislatíva týkajúca sa zdaňovania kryptomien sa vyvíja a odporúčame vám pred podaním daňového priznania kontaktovať daňového poradcu.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.