Kedy sa oplatí podať daňové priznanie typu B neskôr?

30. máj 2024

Autor Šimon Briatka

Riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typu B za predošlý rok je 31. marca. Daňovníci však môžu požiadať aj o predĺženie tejto lehoty a to do 30. júna, resp. až do 30. septembra, ak mali zdaniteľné príjmy zo zahraničia. V istých prípadoch sa to dokonca oplatí viac. 

 

 

Ak potrebujete potvrdenia zo zahraničia

Pristavme sa pri poslednom menovanom prípade - vtedy, keď mal daňovník v predošlom roku príjmy aj zo zahraničia. Takýto jedinec si môže lehotu na podanie daňového priznania typu B predĺžiť až do 30. septembra.

 

Oplatí sa to predovšetkým vtedy, ak potrebujete potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo zahraničia (napríklad Jaaropgaaf z Holandska či Ausdruck z Nemecka sú povinnou prílohou k slovenskému daňovému priznaniu) a myslíte si, že do 31. marca, resp. 30. júna ich nezískate. V istých prípadoch to môže byť komplikované, nakoľko si to môže vyžadovať súčinnosť vášho zahraničného zamestnávateľa.

Ak si teda myslíte, že do marca či júna tieto dokumenty ešte mať nebudete, predĺženie lehoty je rozumným krokom

 

Ak ešte nebudete mať prostriedky

Môže sa stať, že do 31. marca síce stihnete podať daňové priznanie, no ešte nebudete mať dostatok prostriedkov na zaplatenie dane - termín na tieto dva úkony je totiž rovnaký. Do 31. marca, 30. júna, resp. 30. septembra musíte priznanie podať, aj uhradiť prípadnú daňovú povinnosť

 

V takom prípade je rozumnejšie podať si žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Určite ide o lepšiu alternatívu, ako riskovať nesplnenie povinností a prípadné sankcie

 

Tento variant je vhodný napríklad pre sezónnych pracovníkov a tých, ktorých mzda/pláca je naviazaná na konkrétne obdobie v roku. Ak v marci ešte prostriedky mať nebudete, no v júni (resp. medzi koncom marca a koncom júna) áno, nezabúdajte na to, že máte k dispozícii odklad.

 

Ak to jednoducho nestíhate

Občas sa jednoducho stane, že daňové priznanie typu B si do konca marca podať nestihnete. Ak o tom viete už v predstihu, je rozumné poistiť sa a podať si žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. 

Pamätajte - ak vám vznikla povinnosť podať si daňové priznanie a vy tak neurobíte, riskujete sankcie od 30 € až do 16 000 €.

 

Ak chcete platiť odvody neskôr

Špecifickým prípadom je úplne prvé daňové priznanie SZČO

Podľa slovenskej legislatívy živnostník, ktorý na živnosť pracuje prvý rok, neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, ale iba do zdravotnej. Výška sociálnych odvodov mu bude vyrátaná práve po podaní jeho úplne prvého daňového priznania.

Platí, že ak si ho podá do 31. marca, platcom odvodov sa stane spravidla v júli. Ak si ho podá do 30. júna, povinnosť mu vznikne zvyčajne v októbri. 

 

V istých prípadoch môže živnostník chcieť odložiť túto povinnosť na neskôr. Vtedy má možnosť požiadať o odklad daňového priznania a aj platcom sociálnych odvodov sa tak stane až s odstupom

Rovnaké pravidlo platí aj v prípade, ak daňovník očakáva, že kvôli vyšším príjmom mu narastie aj výška sociálnych odvodov - tiež má možnosť odložiť si podanie daňového priznania a odvody vo vyššej výške platiť až neskôr. Naopak, ak daňovník očakáva zníženie výšky sociálnych odvodov, môže sa mu oplatiť podať si daňové priznanie skôr. 

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!


NÁŠ TIP: podávate si svoje prvé daňové priznanie živnostníka a chcete si uplatniť paušálne náklady? Výborne, môžete tak urobiť v našej šikovnej online aplikácii. Easyforms Mojedane vás prevedie celým procesom, nepotrebujete poznať daňový žargón ani komplikované výpočty! 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.