Index daňovej spoľahlivosti pre podnikateľov

15. január 2018

Autor Milan Polician

Aktualizované: 8. apríl 2020

 

Finančná správa hodnotí daňovníkov ratingom (zdroj obrázka: pixabay.com)

 

V roku 2018 začala Finančná správa zatrieďovať podnikateľské subjekty do skupín podľa spoľahlivosti na spoľahlivé, menej spoľahlivé a nespoľahlivé. Každému subjektu bol zároveň pridelený tzv. index daňovej a colnej spoľahlivosti.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Ten slúžiť výhradne na interné účely Finančnej správy a je neverejného charakteru. Aký index má daňovník pridelený je známe len Finančnej správe a daňovníkovi samotnému.

 

Finančná správa zadefinovala kritéria v rámci ôsmich daňových a colných oblastí, na základe ktorých sú podnikateľské subjekty zaradené do jednotlivých kategórií. Kritériá zohľadňujú daňovú disciplínu - včasné platenie daní, včasné podávanie daňových priznaní atď.

 

Hodnotiace oblasti sú verejne známe, ale zaradenie subjektu do príslušnej skupiny podľa spoľahlivosti nie je verejne dostupnou informáciou, podlieha daňovému tajomstvu. Podnikateľský subjekt sa však môže informovať, do ktorej skupiny je zaradený. Index daňovej spoľahlivosti je prehodnocovaný minimálne raz ročne.

 

Najlepšie hodnotené, teda spoľahlivé subjekty, od Finančnej správy získavajú viaceré benefity. Naopak, nespoľahlivé subjekty sú kontrolované častejšie a intenzívnejšie.

 

Najspoľahlivejší podnikatelia sa teda môžu tešiť napríklad na:

  1. uprednostnenie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou
  2. nižšia periodicita daňových kontrol
  3. predĺženie lehôt v prospech daňovníka 
  4. skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH

 

Nové hodnotenie sa týka všetkých právnických osôb bez ohľadu na veľkosť firmy, počet zamestnancov či obrat. 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.