Daňové tlačivá na rok 2020

9. júl 2020

Autor Zuzana Kollárová

Máte prehľad v daňových tlačivách na tento rok? (zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Daňové tlačivá, ktoré budete potrebovať tento rok na podanie priznania za rok 2019, nájdete na webe daniarov. Vzory tlačív daňových priznaní sú už dostupné na portáli finančnej správy.

 

Daňové priznanie musí podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 boli vyššie ako 1 968,68 eura. Netýka sa to zamestnancov, ktorým robí zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Tlačivo typu A

Ak zamestnancovi robí ročné zúčtovanie dane jeho zamestnávateľ, daňové priznanie tento zamestnanec nepodáva.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A podáva napríklad aj dôchodca, ktorý počas roka pracoval na dohodu, brigádujúci študenti alebo ľudia, ktorí boli časť roka nezamestnaní. Toto tlačivo použije aj ten, kto mal vlani príjem zo zamestnania v zahraničí (nezabudnite, že môžete požiadať o vrátenie daní zo zahraničia).

 

Tlačivo sa oproti minulému roku nemenilo.

 

Tlačivo typu B

Zmenilo sa tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DPFO B).

 

Daňové priznanie fyzickej osoby typu B podávajú živnostníci či SZČO. Toto tlačivo môžu potrebovať aj zamestnanci a to v prípade, ak vlani prenajímali nehnuteľnosť, alebo mali iné príjmy, ktoré sa v tomto tlačive priznávajú. Vtedy im ročné zúčtovanie dane už nemôže urobiť ich zamestnávateľ.

 

Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby si môžu v daňovom priznaní prvýkrát uplatniť do daňových výdavkov vynaložené náklady na rekreáciu. Platí to však v prípade, ak živnostník uplatňuje skutočné výdavky a nie paušálne.

 

Podľa zákona o zákona o dani z príjmov si môžu uplatniť sumu 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne je to za minulý rok 275 eur. Podmienkou je, že SZČO podniká najmenej 24 mesiacov. Ak podniká popri zamestnaní, ak si chce uplatniť príspevok na rekreáciu ako živnostník, nemôže to isté urobiť u zamestnávateľa.

 

Aby si živnostník uplatnil výdavky na rekreáciu, musí zaškrtnúť kolónku „Uplatňujem príspevok na rekreáciu podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona“. Musí tiež pod kolónkou uviesť výšku príspevku na rekreáciu, ktorú si dal do daňových výdavkov.

 

Doklad o rekreácii k priznaniu netreba prikladať. Živnostník by si ho však mal odložiť pre daňovú kontrolu.

 

Ako sa zmenilo tlačivo pre firmy

V tlačive typu PO sa menili údaje, ktoré sa týkali daňovej licencie. Tá bola zrušená 1. januára 2018. V I. časti už nie je možnosť vyznačenia, či ide o daňovníka, ktorý neplatí daňovú licenciu. Boli vypustené riadky týkajúce sa výšky daňovej licencie (v starom daňovom priznaní riadok 810), kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou určenou na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (v starom daňovom priznaní riadok 820) a daňovej licencie na úhradu (v starom daňovom priznaní riadok 900). Upravila sa aj tabuľka zápočtu daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období na riadkoch 900 až 1000.

 

Ďalšie zmeny sa týkajú zaokrúhľovania. Podľa zákona o dani z príjmov sa prepočty zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta.

 

V časti C1 – Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu a v časti C2 – Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, bol pridaný nový riadok č. 6 – „Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti“.

 

Upravila sa aj tabuľka E – Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí. Doplnili sa do nej údaje týkajúce sa hybridného prevodu podľa § 45 ods. 5 zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.