Viete, že na vrátenie daní z Rakúska potrebujete potvrdenie EU/EWR?

16. september 2019

Autor Veronika Joščáková

 

Viete, že k žiadosti o vrátenie daní z Rakúska potrebujete aj potvrdenie EU/EWR? Zdroj: pixabay.com

Ak ste zamestnancom, ktorý pracoval v príslušnom roku v Rakúsku, môžete rakúsky daňový úrad požiadať o vrátenie daní z Rakúska..

Čo všetko potrebujem, aby som mohol podať žiadosť o vrátenie daní?

V prvom rade po ukončení príslušného roka, napr. 2018, si v roku 2019 požiadate od svojho zamestnávateľa o vystavanie ročného zúčtovania príjmov, v Rakúsku nazývaný Lohnzettel.

.

Na základe tohto dokumentu si na Slovensku vyplníte online daňové priznanie za rok 2018 a necháte si potvrdiť formulár EU/EWR (ďalej len E9). V prípade podania daňového priznania typu B ste od 1.7.2018 povinný zasielať daňové priznanie a formulár E9 elektronicky.

.

Následne po potvrdení E9 si môžete podať žiadosť o vrátenie daní z Rakúska a očakávať prijatie vášho preplatku na účet.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

V prípade, že nemáte čas alebo chuť riešiť všetky tieto záležitosti, a to od vyžiadania Lohnzettla, cez spracovanie slovenského daňového priznania, vyžiadanie E9, až po spracovanie rakúskeho daňového priznania, kontaktujte nás. O všetko sa radi za vás postaráme my.

Ako sa k formuláru EU/EWR dostanem?

Záujemca o formulár E9 má možností viacero, a to:

.

  • formulár si vie vyžiadať na slovenskom daňovom úrade,
  • stiahnuť si ho z internetovej stránky rakúskeho daňového úradu,
  • požiadať našu spoločnosť o vystavenie,
  • alebo túto záležitosť necháte na nás.

Načo potrebujú v Rakúsku formulár EU/EWR?

Rakúsky daňový úrad má k dispozícii všetky vaše rakúske príjmy, v ich centrálnom systéme. Od informácií k vyplácaným prídavkom na deti z Rakúska, cez vyplácané dovolenky z fondu Buak, vyplatené peniaze z insolventnosti, až po váš Lohnzettel od vášho zamestnávateľa. Takto sa dokáže pracovník rakúskeho daňového úradu dostať k vašim informáciám jedným klikom. Ak by ste mali záujem dostať sa k týmto informáciám tiež, stačí nás o to požiadať. Radi Vám pomôžeme so žiadosťou o prístup do Finanzonline.

.

Čo však nedokáže pracovník na daňovom úrade v Rakúsku zistiť, sú vaše príjmy dosiahnuté mimo územia v Rakúsku. Na zistenie vašich príjmov preto daňovému úradu v Rakúsku slúži formulár E9. Naň uvádza zahraničný daňový úrad, v našom prípade slovenský, príjmy dosiahnuté mimo Rakúska v príslušnom roku. To znamená, ak ste v roku 2019 pracovali 6 mesiacov v Rakúsku a ďalších 6 v Nemecku, na formulári E9 sa príjem dosiahnutý z Nemecka potvrdí na danom tlačive. V takejto situácii môžete požiadať aj o vrátenie daní z Nemecka.

.

Háčik je však v tom, že tento príjem uvedie náš daňový úrad len v tom prípade, ak ste ho priznali v slovenskom daňovom priznaní za rok 2019. Podstatné si je však uvedomiť, že ak by ste príjem z Nemecka neuviedli v slovenskom daňovom priznaní, rakúsky daňový úrad by sa dodatočne dožadoval zdokladovať, čo ste zvyšných 6 mesiacov v roku 2019 robili. Ak by ste dodatočne zdokladovali váš príjem z Nemecka, rakúsky daňový úrad by to mohol považovať za protizákonné, t.z. že ste svoj príjem z Nemecka chceli zatajiť.

Čo ak k daňovému priznaniu do Rakúska nezašlem formulár EU/EWR?

Ak by ste k daňovému priznaniu nezaslali formulár E9, rakúsky daňový úrad by vás dodatočne vyzval zaslať tento dokument. V prípade nedoručenia E9 na rakúsky daňový úrad, by vám automaticky k vášmu rakúskemu príjmu za daný rok prirátali 9.000,- €. To by mohlo mať za následok vznik nedoplatku, a nie preplatku na daniach za daný rok.

Prečo si musím podať slovenské daňové priznanie kvôli E9? Nevedia mi E9 potvrdiť bez daňového priznania?

Formulár E9 potvrdzuje príslušný slovenský daňový úrad, pod ktorý daňovník patrí. Pracovník však nebude vedieť, akú sumu má na E9 uviesť, ak daňovník nemá podané daňové priznanie, a v ňom uvedené všetky svoje príjmy za daný rok.

.

Takže odpoveď znie NIE, bez podaného slovenského daňového priznania s uvedenými všetkými príjmami za príslušný rok vám formulár EU/EWR nepotvrdia.

Celý rok som pracoval v Rakúsku a nemal som žiaden iný príjem. Musím si napriek tomu podať daňové priznanie na Slovensku?

Ak máte trvalý pobyt na Slovensku, popr. spĺňate ďalšie iné podmienky pre podanie daňového priznania 2020 na Slovensku, aj napriek príjmu dosiahnutého len z Rakúska, kde ste odpracovali celý rok, máte povinnosť si vyplniť slovenské daňové priznanie.

.

Je potrebné si tiež uvedomiť, že okrem príjmov dosiahnutých zo zamestnania, či živnosti, sa do formulár E9 zadávajú aj ďalšie príjmy uvedené v daňovom priznaní. Okrem príjmov zo zamestnania v Rakúsku ste mohli mať aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v danom roku. Takže, aj keď ste celý rok pracovali len v Rakúsku, a prenajímali ste byt na Slovensku, táto suma z prenájmu bude uvedená na formulári E9 ako iný príjem. Takáto suma sa tiež zohľadňuje ako váš ďalší dosiahnutý príjem v danom roku mimo územia Rakúska.


Radi vám pomôžeme:

V prípade, že neviete, či máte nárok na vrátenie daní z Rakúska, kontaktujte našu materskú spoločnosť TJ-Legal a dozviete sa viac. Aplikácia mojedane.sk slúži na rýchle a spoľahlivé spracovanie online daňového priznania 2020.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Veronika Joščáková

Absolvovala som štúdium na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Po skončení štúdia som žila a pracovala v zahraničí a na vlastnej koži zakúsila radosti a strasti Slovákov pracujúcich v zahraničí. 

Svoje skúsenosti zúročujem v spoločnosti TJ-Legal s.r.o., kde  sa špecializujem na spracovanie daňových priznaní pre zamestnancov pracujúcich v Rakúsku.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.