Daňové priznanie typu A – vrátenie dane z hypotéky

12. jún 2020

Autor Viktória Blihárová

Máte do 35 rokov a úver na bývanie? V svojom daňovom priznaní za rok 2019 si môžete uplatniť vrátenie daní z hypotéky formou daňového bonusu na zaplatené úroky. Čo vlastne predstavuje daňový bonus na zaplatené úroky, aká je jeho výška a podmienky na jeho uplatnenie v daňovom priznaní sa dozviete v tomto článku.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky:

 • zmluva o úvere na bývanie musí byť uzatvorená po 12. 2017,
 • na 1 nehnuteľnosť určenú na bývanie najviac zo sumy 50 000 €,
 • daňovník musí byť uvedený v zmluve ako dlžník (nie spoludlžník),
 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musí mať daňovník 18 - 35 rokov,
 • priemerný mesačný príjem daňovníka nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy predchádzajúcej roku kedy uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie,
  • pri zmluvách uzatvorených v roku 2018 sa posudzuje suma 1 240,20 €,
  • pri zmluvách uzatvorených v roku 2019 sa posudzuje suma 1 316,90 €,
 • ak je spoludlžníkom v zmluve o úvere na bývanie ďalšia osoba napríklad partnerka dlžníka, musí taktiež spĺňať podmienku veku (18 – 35 rokov) a ich spoločný priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť:
  • pri zmluvách uzatvorených v roku 2018 sumu 2 480,4 € (2 x 1 240,2 € priemerná mesačná mzda),
  • pri zmluvách uzatvorených v roku 2019 sumu 2 633,8 € (2 x 1316,9 € priemerná mesačná mzda)

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky:

V prípade, že daňovník spĺňa všetky podmienky, môže si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatniť daňovú úľavu do výšky 50 % zo zaplatených úrokov, ale len do výšky 400 € za rok.

 

To znamená, že daňový bonus na zaplatené úroky môže byť uplatnený len do výšky 400 eur, aj keď 50 % zo zaplatených úrokov predstavuje sumu vyššiu ako 400 €.

 

Daňovník si daňový bonus na zaplatené úroky môže uplatniť vo svojom daňovom priznaní v priebehu 5 nasledujúcich rokov od prvého mesiaca začiatku úročenia úveru na bývanie.

 

Na jeho uplatnenie v daňovom priznaní daňovník potrebuje Potvrdenie o zaplatených úrokoch, z roku, za ktorý si ide podávať daňové priznanie a v ktorom si chce uplatniť daňový bonus (za rok 2019). Banka, v ktorej si daňovník vedie úver na bývanie mu ho je povinná na jeho žiadosť vystaviť.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Viktória Blihárová

Po štúdiu na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach som svoje vedomosti získané štúdiom v oblasti daní začala využívať v spoločnosti TJ-Legal.
V spoločnosti sa venujem spracovaniu slovenských daňových priznaní typu A, ktoré zahŕňajú príjmy zo závislej činnosti zamestnancov.
V budúcnosti by som si chcela rozšíriť vedomosti v ďalších oblastiach druhov daní a v oblasti účtovníctva.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.