Daňové priznanie typ B a príjem zo zahraničia

27. jún 2024

Autor Šimon Briatka

Patríte medzi živnostníkov či iné SZČO, prípadne ste za predošlý daňový rok mali aj iné príjmy, ako zo závislej činnosti (zamestnania)? Ak vám za predmetný rok vznikla povinnosť podať si daňové priznanie, vo vašom prípade si musíte podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B. Čo sa mení, ak ste navyše mali aj príjmy zo zahraničia?

 

 

Príjmy zo zahraničia a dvojité zdanenie

 

Vo všeobecnosti platí, že príjmy dosiahnuté v zahraničí je potrebné zdaniť v mieste skutočného výkonu pracovnej činnosti (napr. zamestnania či práce na živnosť), t.j. v zahraničí. Pozor, pri slovenskej živnosti platí, že v zahraničí sa príjmy zdaňujú len vtedy, ak vám tam vznikne stála prevádzka.

V praxi to znamená, že vám mohla vzniknúť povinnosť podať si aj zahraničné daňové priznanie. To, či k tomu naozaj aj došlo, upravujú vnútroštatné predpisy a zákony tej-ktorej krajiny a my vám odporúčame overiť si, či vám táto povinnosť naozaj aj vznikla, alebo nie. Sankcie za jej nesplnenie môžu v istých prípadoch násobne prevyšovať pokuty u nás.

 

Ale pozor - aj napriek tomu, že tieto príjmy ste dosiahli v zahraničí, vo svojom slovenskom daňovom priznaní typu B ich uviesť musíte. 

 

Nemusíte sa obávať dvojitého zdanenia - s väčšinou krajín sveta (vrátane všetkých krajín EÚ, kam Slováci chodia pracovať najčastejšie) má Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia.

V daňovom priznaní si následne uplatníte tzv. metódu zápočtu dane.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Príjmy zo zahraničia a termín na podanie priznania

 

Druhým významným špecifikom pri príjmoch zo zahraničia je možnosť odložiť si termín na podanie daňového priznania.

Ak vám vznikla povinnosť podať si daňové priznanie (bez ohľadu na to, či ide o daňové priznanie typu A alebo typu B), riadny termín je 31. marca* za predošlý rok. 

 

Daňovníci, ktorí nemali príjem zo zahraničia, si môžu prostredníctvom Oznamu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania posunúť tento termín až na 30. jún*.

Daňovníci, ktorí mali za predmetný daňový rok aj príjmy zo zahraničia, si ho môžu predĺžiť dokonca až do 30. septembra*. 

*ak tento deň vychádza na víkend či deň pracovného pokoja, posúva sa na najbližší pracovný deň

 

Upozorňujeme, že do jedného z týchto termínov je potrebné daňové priznanie nielen podať, ale aj uhradiť prípadne vzniknutú daňovú povinnosť. 


NÁŠ TIP: patríte medzi živnostníkov, ktorí si uplatňujú paušálne náklady? Vyplňte si slovenské daňové priznanie online v aplikácii Easyforms Mojedane. Hotovo máte v priemere už za 15 minút, všetky výpočty za vás urobí systém a priznanie dostanete vo formáte vhodnom na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou.

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.