Aj slovenskí občania môžu požiadať o prídavky na deti z Nemecka

7. november 2019

Autor Milan Polician

Aj slovenskí občania môžu požiadať o prídavky na deti z Nemecka (zdroj fotografie: Pixabay)

 

.

Pracujete v Nemecku, odvádzate tam preddavky na daň a máte deti? S veľkou pravdepodobnosťou máte nárok na poberanie prídavkov na deti z Nemecka vo výške 204 € mesačne na prvé a druhé dieťa v rodine a 210 € na tretie. V tomto článku sa dozviete, ktoré konkrétne kritériá musíte spĺňať a prečo je potrebné, aby ste si aj vy podali slovenské daňové priznanie.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Základná podmienka, ktorú ako občan členského štátu EÚ pracujúci v Nemecku musíte v súvislosti s nárokom rodinné prídavky na deti z Nemecka (Kindergeld) splniť, je podmienka nemeckej daňovej rezidencie. Zjednodušene povedané, vaše príjmy musia byť v prevažnej miere zdanené v Nemecku. Presnejšie to znamená, že v danom kalendárnom roku sa na vás – okrem vykonávania zárobkovej činnosti v Nemecku - musí vzťahovať aspoň jedna z týchto podmienok:

 

  • v Nemecku ste oficiálne prihlásený na pobyt, máte uzavretú nájomnú zmluvu s prenajímateľom a mesačne si platíte nájom, prípadne zamestnávateľ vám poskytuje ubytovanie a vydá vám o tom potvrdenie, respektíve ste v danom kalendárnom roku aspoň 183 dní pôsobili na území Nemecka a viete to hodnoverne preukázať, alebo
  • 90 % vašich celosvetových príjmov v príslušnom kalendárnom roku pochádza z Nemecka, alebo
  • príjem, ktorý ste v danom kalendárnom roku dosiahli mimo Nemecka, neprekračuje ¾ nemeckého nezdaniteľného minima, čo je v roku 2019 6 876 € a v roku 2020 7 056 €.

.

Nestačí však, že niektorú z týchto podmienok spĺňate. Úrad rozhodujúci o vašom nároku na nemecké prídavky na deti (Familienkasse) vás totiž môže vyzvať, aby ste o nadobudnutí nemeckej daňovej rezidencie predložili potvrdenie príslušného nemeckého daňového úradu. A takéto potvrdenie vám nemecký daňový úrad – najmä, ak spĺňate druhé alebo tretie kritérium – dokáže vydať len na základe podaného nemeckého daňového priznania. 

.

No a predpokladom optimálne vypracovaného nemeckého daňového priznania, v ktorom sú uvedené aj vaše príjmy zo Slovenska (či už nulové alebo neprekračujúce limity podľa 2. a 3. podmienky nemeckej daňovej rezidencie), je podané slovenské daňové priznanie. Jedine na základe podaného slovenského daňového priznania vám totiž slovenský daňový úrad vystaví takzvané Potvrdenie EU/EWR (Bescheinigung EU/EWR), v ktorom vám potvrdí výšku príjmov dosiahnutých v danom kalendárnom roku na Slovensku. A len toto Potvrdenie EU/EWR vydané slovenským daňovým úradom priložené k vášmu nemeckému daňovému priznaniu akceptuje nemecký daňový úrad ako doklad o vašich slovenských príjmoch.

.

Ak teda vyhovujete podmienkam nemeckej daňovej rezidencie a máte deti mladšie ako 18 rokov, prípadne mladšie ako 25 rokov navštevujúce strednú alebo vysokú školu, je potrebné, aby ste si v príslušnom kalendárnom roku podali najprv slovenské a potom daňové priznanie z Nemecka.

.


Bez daňového priznania to nepôjde

V prípade nulových alebo veľmi nízkych príjmov manželského partnera zdržiavajúceho sa na Slovensku je často výhodné podať nemecké daňové priznanie spolu ako manželský pár. V takomto prípade si však aj tento manželský partner musí najprv podať slovenské daňové priznanie. Len tak slovenský daňový úrad na Potvrdení EU/EWR uvedie aj príjmy manželského partnera zdržiavajúceho sa na Slovensku.


.

A na záver ešte jedno upozornenie. Aj keď nadobudnutie nemeckej daňovej rezidencie je často možné s definitívnou platnosťou skonštatovať až po uplynutí celého kalendárneho roka, o prídavky na deti z Nemecka sa dá požiadať len polroka spätne. Odporúčame vám preto podať žiadosť o prídavky na deti po piatich mesiacoch zárobkovej činnosti v Nemecku, ak je už veľmi pravdepodobné, že v príslušnom roku nadobudnete nemeckú daňovú rezidenciu.

.

Ak máte v tejto súvislosti ďalšie otázky, pokojne sa obráťte na našu materskú spoločnosť TJ-Legal, s. r. o., vrátenie daní zo zahraničia, ktorá má okrem podávania zahraničných daňových priznaní dlhoročné skúsenosti aj s podávaním žiadostí o prídavky na deti z Nemecka.

.

Zdroje: TJ-Legal, Arbeitsagentur, Einkommensteuergesetz 

Náš tip:

V našej aplikácii mojedane.sk si môžete online spracovať vaše daňové priznanie 2020 za rok 2019 – rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.