Kedy je podanie nemeckého daňového priznania povinnosťou?

23. január 2019

Autor Milan Polician

 

Kedy je podanie nemeckého daňového priznania povinnosťou? Zdroj: pixabay.com

 

Každý druhý zamestnanec v Nemecku je povinný podať daňové priznanie. V tomto článku sa dozviete, či aj vy ste povinný si nemecké daňové priznanie podávať. Dozviete sa tiež, že ak aj  takúto povinnosť nemáte, prečo sa vám to môže oplatiť.  

Povinné daňové priznanie

Všeobecne platí, že nemecký daňový úrad očakáva vaše daňové priznanie vtedy, keď sa má dôvod obávať, že od vás zinkasoval príliš málo daní. V tomto prípade je podanie priznania povinnosťou. To pre vás ako zamestnanca platí najmä vtedy, ak spĺňate aspoň jeden z týchto predpokladov:

  • vy alebo/a váš manželský partner ste poberali mzdu a jeden z vás bol zdanený v daňovej triede 5 alebo 6,
  • vy alebo/a váš manželský partner ste si nechali v tzv. Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) zapísať nezdaniteľné položky (na manželku, na deti) a uplatnili ste si tak už v priebehu roka daňové výhody,
  • popri mzde ste poberali aj náhradu mzdy, napríklad podporu v nezamestnanosti z Nemecka, náhradu za skrátený pracovný úväzok, rodičovský príspevok a pod., príjmy z kapitálového majetku, prenájmu a pod.,
  • nemáte bydlisko na území Nemecka, ale požiadali ste, aby ste boli posudzovaný ako fiktívny daňový rezident,
  • poberali ste mzdu od viacerých nemeckých zamestnávateľov, ktorá nebola zdanená paušálne,
  • dostali ste vyrovnanie/odstupné a váš zamestnávateľ použil pre výpočet dane z príjmu pre vás výhodnejšiu pätinovú úpravu,
  • prenášate si stratu z minulých rokov,
  • nechali ste si v ELStAM zapísať vášho manželského partnera, ktorý nie je rezidentom Nemecka, ale žije v európskej krajine mimo Nemecka,
  • ste zamestnanec, vaše manželstvo bolo rozvedené (prípadne manželský partner zomrel) a vy ste sa ešte v tom istom roku znova zosobášili.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Zdanenie na požiadanie

Ak nemáte povinnosť si nemecké daňové priznanie podávať, môžete o zdanenie nemecký úrad aj požiadať. Vtedy sa to obzvlášť oplatí.  

Keďže je daňové priznanie približne tak „obľúbené“ a minimálne rovnako tak otravné ako nádcha, upúšťajú mnohí daňovníci od jeho podania, aby si usporili každoročný stres s daňovým  úradom. Samozrejme za predpokladu, že nie sú povinní si priznanie podávať. To síce šetrí nervy, ale finančne je to v mnohých prípadoch nesprávne rozhodnutie. V 9 z 10-tich prípadov totiž získajú zamestnanci na základe žiadosti o zdanenie peniaze späť. To znamená, že daňové priznanie sa oplatí obzvlášť vtedy, keď človek žiadne priznanie podávať nemusí.

 

Aj keď sa teda nenájdete v zozname tých, ktorí priznanie podávať musia, mali by ste napriek tomu v závislosti od okolností daňové priznanie podať. Ide totiž o to, že nemecký daňový úrad pri zdanení pri všetkých daňových výdavkoch, resp. nezdaniteľných položkách odpočíta len paušálne sumy. Ak sú však vaše individuálne výdavky vyššie, prípadne máte nárok aj na ďalšie nezdaniteľné čiastky, môžete si ich uplatniť len tým, že podáte daňové priznanie. Inak vám prepadnú.  

 

Ak vás obťažuje vypĺňanie formulárov daňového priznania, máte tri možnosti, ako vybaviť časť práce a napriek tomu mať stále vyhliadky na daňový preplatok:

 

 1. Daňový softvér od nemeckého daňového úradu

Voľne dostupný program ELSTER na vypĺňanie daňového priznania.. 

2. Daňový poradca

Ak vás očakáva komplexnejšie daňové priznanie, to znamená, že máte vedľajšie príjmy, druhú domácnosť a podobne, je rozumnejšie navštíviť odborníka. Daňový poradca pozná daňové súvislosti a možnosti výberu, či predpoklady pre uznanie jednotlivých daňových výdavkov a môže vám tak pri spracovaní priznania kompetentne poradiť. Odporúčame našu materskú spoločnosť TJ-Legal, ktorá sa venuje vráteniu daní zo zahraničia už od roku 2008. 

3. Daňové združenia

Ak nie je vaše daňové priznanie príliš zložité, môžete sa obrátiť aj na spolok na pomoc v otázkach dane zo mzdy (Lohnsteuerhilfeverein). Tieto síce neponúkajú takú kvalitu individuálnych poradenských služieb ako v prípade daňového poradcu, ale sú spravidla výrazne cenovo výhodnejšie.

Zdroj: TJ-Legal, s.r.o., Steuern.de

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.