Daňové priznanie 2020 k dani z príjmu fyzických osôb

17. jún 2019

Autor Sonja Sedláková

 

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb, Zdroj: jaspis.sk

 

Daňové priznanie. Prečo to musím znovu riešiť? Túto otázku si kladie asi každý. Mnohým z nás sa daňové priznanie spája s niečím povinným a obvykle nepríjemným. Možno je to aj preto, že o ňom nemáme dostatok informácií a čo nepoznáme, je pre nás akýmsi strašiakom. Aby sme vo vás odbúrali tieto negatívne pocity, v tomto článku vám prezradíme, čo sa skrýva za daňovým priznaním a ako sa líši od ročného zúčtovania preddavkov na daň.

.

V prvom rade je dobré vedieť, aké typy daňových priznaní na Slovensku podávame. Rozlišujeme daňové priznanie typu A alebo typu B. Daňové priznanie typu B podávajú občania vtedy, ak v zdaňovacom období dosiahli aj iné príjmy okrem príjmu zo závislej činnosti (podľa § 5), teda podľa § 6, § 71 alebo § 8 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

.

Zameriame sa len na daňové priznanie typu A je tlačivo, v ktorom daňovník priznáva príjmy dosiahnuté zo závislej činnosti, jednoducho povedané zo zamestnania, (podľa § 5 Zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov) za predošlé zdaňovacie obdobie a vypočíta výslednú výšku dane, ktorú má zaplatiť štátu. Výšku dane si daňovník v daňovom priznaní môže upraviť cez rôzne daňové zvýhodnenia, ak si ich neuplatňoval počas roka (napr. nezdaniteľnú časť základu dane, daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky.) Daňové priznanie je v roku 2020 povinný podať každý, kto dosiahol v roku 2019 minimálny príjem vo výške 1.968,67 eur. V daňovom priznaní sa neuvádzajú všetky príjmy. Existujú príjmy, ktoré sa nezdaňujú automaticky (napr. motivačné štipendiá, materský príspevok, rodičovský príspevok, invalidný dôchodok a pod.) a príjmy, ktoré sú od dane oslobodené po splnení ďalších podmienok (napr. príjmy z predaja nehnuteľností).

.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Spracované daňové priznanie 2020 typu A je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad podľa miestnej príslušnosti poštou alebo osobne. V prípade vzniku daňovej povinnosti je nutné uhradiť ju do 31.3.2020. Ak máte obavu, že nestihnete podať daňové priznanie včas, je potrebné do 31.3.2020 zaslať na daňový úrad Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (Lehotu si môžete predĺžiť do 30.6.2020, ak sú dosiahnuté príjmy len zo Slovenska, alebo do 30.9.2020, ak príjmy boli dosiahnuté aj v zahraničí). V prípade oneskoreného podania vám daňový úrad vyrubí pokutu vo výške 30 €.

.

Každý daňovník má viacero možností spracovania daňového priznania. Prvou možnosťou je, že o vyplnenie daňového priznania požiada svojho zamestnávateľa, ďalším spôsobom, je oslovenie externého účtovníka (napr. aj cez našu materskú spoločnosť TJ-Legal, s.r.o.) alebo si ho môže spracovať sám.


NEZABUDNITE:

Ak ste pracovali v zahraničí, tak môžete požiadať o vrátenie daní zo zahraničia, prídavky na deti zo zahraničia a dávku v nezamestnanosti. V našej materskej spoločnosti TJ-Legal vám radi pomôžeme.


Väčšina zamestnávateľov vám však len vystaví ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Je potrebné si uvedomiť, že existujú určité rozdiely medzi daňovým priznaním a ročným zúčtovaním preddavkov na daň.

.

Základný rozdiel je v tom, že na spracovanie ročného zúčtovania musí daňovník spĺňať viaceré podmienky:

.

  1. V zdaňovacom období mal príjmy iba zo závislej činnosti.
  2. Nemal iné príjmy a nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie.
  3. Poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 zákona.

.

Ak zamestnanec chce, aby mu zamestnávateľ vystavil ročné zúčtovanie preddavkov na daň, je potrebné, aby si vyplnil žiadosť a približne do polovice februára 2020 spolu s touto žiadosťou odovzdal zamestnávateľovi aj všetky potrebné dokumenty. Vzor žiadosti nájde na portáli finančnej správy.

.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 je zamestnávateľ povinný vykonať do 31.3.2021.

.

Vystaveným ročným zúčtovaním preddavkov na daň považuje daňový úrad daňovú povinnosť za vyrovnanú. Avšak v prípade, že daňovník má záujem o vystavenie Potvrdenia EU/EWR (formulár E9) je nutné, aby mal podané riadne daňové priznanie a nielen ročné zúčtovanie. V prípade, ak už má vystavené ročné zúčtovanie, musí si podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. So spracovaním mu radi pomôžeme v spoločnosti TJ-Legal.

.

Posledným rozdielom medzi daňovým priznaním a vystaveným ročným zúčtovaním preddavkov na daň je v spôsobe vyrovnania rozdielov. V prípade vzniku preplatku pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň vám daňový preplatok vráti váš zamestnávateľ v najbližšom výplatnom termíne. Ak podávate daňové priznanie 2020, daňový preplatok vám daňový úrad musí vrátiť do 40 dní po poslednom termíne na podanie daňového priznania, teda do 10. mája 2020. Nedoplatok na dani musíte vrátiť svojmu zamestnávateľovi, prípadne zaplatiť na finančnú správu v prípade, že presiahol výšku 5 eur. daňové priznanie 2021, danove priznanie 2021

.

Zdroj:

TJ-LegalFinančná správa, podnikajte.sk, slov-lex.sk 


NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Sonja Sedláková

V roku 2017 som vyštudovala odbor Mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. Odvtedy pracujem v oblasti marketingu a ako špecialistka na online marketing považujem za dôležité rozumieť témam, ktoré propagujem. Na webe Mojedane preto nájdete aj moje články z oblastí daní, ktoré vychádzajú v spolupráci s našimi odborníkmi.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.