Daň z príjmov a zamestnanie - čo potrebujete vedieť?

9. november 2023

Autor Šimon Briatka

Výplata, ktorú dostávate od svojho zamestnávateľa na základe platnej pracovnej zmluvy podlieha zdaneniu. Čo o ňom potrebujete vedieť?
 

Zamestnanci a daň z príjmov
 

V prvom rade si zadefinujme, kto je vlastne zamestnancom.
 

Podľa slovenskej legislatívy spĺňa definíciu zamestnanca každá fyzická osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti. 
 

Závislá činnosť, resp. závislá práca je definovaná takto:
 

 • vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
 • osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,
 • podľa pokynov zamestnávateľa,
 • v mene zamestnávateľa,
 • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.
   

Zjednodušene - ak máte podpísanú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorý za vás hradí zdravotné a sociálne odvody, ste zamestnancom. 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!


 

Daň z príjmov, sadzby a ročné zúčtovanie

 

Za svoju prácu poberáte príjem - mzdu, v hovorovej reči výplatu. Tieto prostriedky podliehajú dani z príjmu. Tá má pre slovenských zamestnancov dvojakú sadzbu (údaje platné pre rok 2023):
 

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (sumu 41 445,46 €),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presahuje sumu 41 445,46 €.

 

Zamestnávateľ za vás odvádza preddavky na daň z príjmu. Čistá mzda, ktorú dostávate, je už “očistená” od odvodov aj dane.
 

Ak ho o to požiadate (do 15. februára kalendárneho roka), tak váš zamestnávateľ je povinný vykonať Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - v praxi to znamená, že nemusíte podávať slovenské daňové priznanie
 

Poznámka: ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie nie sú jedno a to isté, aj keď cieľ majú spoločný = vyrovnať daň za predošlý daňový rok. Zároveň platí, že v oboch si môžete uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy. Daňové priznanie si môžete podať aj vtedy, ak vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie - napr. ak neboli uplatnené nezdaniteľné časti v plnej výške.
 

Daň z príjmov a online daňové priznanie
 

Môžete sa tiež rozhodnúť podať si daňové priznanie (daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ A - skrátene DPFOA) na vlastnú päsť. Prípadne tak môžete urobiť aj vtedy, ak vám vôbec nevznikla povinnosť podávať daňové priznanie. V istých prípadoch sa vám to dokonca oplatí. 
 

Poznámka: povinnosť podať si daňové priznanie zamestnanca/nechať si vystaviť Ročné zúčtovanie preddavkov na daň máte vtedy, ak vaše celosvetové zdaniteľné príjmy prekročili za rok 2023 sumu 2 461,41 (táto suma sa každý rok zvyšuje). 
 

V takom prípade však nemôžete svojho zamestnávateľa žiadať o vykonanie ročného zúčtovania.
 

Komu sa to môže oplatiť aj v prípade, ak nevznikla povinnosť podať si DPFOA:
 

 • študentom, ktorí brigádovali,
 • poberateľom starobného dôchodku, alebo predčasného starobného dôchodku, ktorí pracovali na pracovnú zmluvu (alebo dohodu),
 • zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí časť roku pracovali a časť boli na materskej dovolenke
 • zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí boli časť roka nezamestnaní,
 • daňovníkom, ktorí si počas roka neuplatňovali daňové bonusy,
 • daňovníkom s príjmami zo zahraničia (ak žiadajú o vrátenie daní zo zahraničia, tak spravidla slovenské daňové priznanie budú potrebovať tak či tak). 
   

Môžete vyplniť klasické “zelené tlačivo” a poslať ho na miestne príslušný daňový úrad.
 

Oveľa rýchlejším a praktickejším spôsobom je však vyplniť si online daňové priznanie - použitím aplikácie www.mojedane.sk.
 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Jej použitie má viacero výhod:
 

 • vyplnenie daňového priznania zvládnete aj do 15 minút,
 • uplatníte si všetky nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy,
 • sprievodca vám presne ukáže, kde hľadať aký údaj,
 • ak vám vznikol nárok na daňový preplatok, získate automatický výpočet,
 • môžete v nej zadať aj zahraničné príjmy,
 • daňové priznanie si viete vyexportovať aj v elektronickej podobe.
   

Výhodou je, že nemusíte poznať žiadne zákony a účtovnícke postupy, všetky výpočty urobí aplikácia na základe vami zadaných údajov. 
 

Online daňové priznanie nikdy nebolo jednoduchšie - vyskúšajte aplikáciu Easyforms Mojedane ešte dnes. 

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.