Čo musí urobiť živnostník pred vycestovaním za prácou?

4. september 2020

Autor Ľuboslava Pavolková

prvej časti série „Čo stihnúť pred vycestovaním“ sme si priblížili situáciu vycestovania za prácou do zahraničia v prípade zamestnania. Avšak mnohí Slováci cestujú do zahraničia ako samostatne zárobkovo činné osoby, teda ako živnostníci.

 

Pred tým, ako začnete pracovať ako živnostník v zahraničí, mali by ste si zistiť všetky špecifiká spojené s vašou novou prácou v cudzine. Môže ísť napríklad o registráciu na zahraničnom daňovom úrade, zapísanie sa v živnostenskej komore, oslobodenie od zrážkovej dane alebo rôzne iné povinnosti, ktoré vás v prípade nesplnenia môžu dostať do problémov.

 

Aj pri práci na živnosť môžu vzniknúť 2 rôzne prípady, pri ktorých sa vaše povinnosti voči úradom líšia:

  • práca v zahraničí na slovenskú živnosť a
  • práca v zahraničí na zahraničnú živnosť.

 

V tomto článku sa ale budeme venovať len povinnostiam živnostníka, ktorý v zahraničí pracuje na slovenskú živnosť.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Aké sú povinnosti živnostníka pred vycestovaním?

 

Aj pre živnostníka platí, že je potrebné skontrolovať si všetky potrebné doklady (pozri prvú časť článku) v dostatočnom predstihu. Odporúčame mať všetky tieto doklady pri sebe. Zahraničné úrady sa začali zameriavať na živnostníkov, ktorí neprispievajú do ich sociálneho systému a môže sa stať, že kontrola od vás bude požadovať všetky tieto dokumenty. 

 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 

 

Najdôležitejšou povinnosťou voči Sociálnej poisťovni pred vycestovaním živnostníka do zahraničia je požiadanie o vystavenie tlačiva PD A1, z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby.

 

Na získanie tlačiva je potrebné splniť tieto podmienky:

  • živnostník podniká minimálne dva mesiace a v zahraničí bude vykonávať rovnakú alebo podobnú činnosť,
  • živnostník môže takto v zahraničí pracovať 12 mesiacov s možným predĺžením na 18 mesiacov a túto lehotu už nie je možné viac predĺžiť,
  • živnostník musí na Slovensku zachovať priestory na podnikanie, aby po návrate zo zahraničia mohol doma pokračovať v podnikaní.

 

Tieto podmienky je potrebné splniť preto, aby živnostník so slovenskou živnosťou neobchádzal právo krajiny, v ktorej chce podnikať. Ak chce niekto podnikať len v zahraničí neplánuje sa vrátiť na Slovensko, mal by si založiť zahraničnú živnosť a dane aj odvody platiť v zahraničí.

 

Tlačivo PD A1 určuje, že daný podnikateľ je na daný čas krytý slovenským sociálnym a zdravotným systémom. Keďže v Európskej únii platí, že nikto nemôže byť zároveň povinne poistený v dvoch štátoch, vďaka tomuto dokladu nemusí živnostník platiť odvody v zahraničí, ale bude ich platiť len na Slovensku. Odvody však musí platiť zo základu dane svojich celkových príjmov, teda nielen z tých, ktoré zarobí na Slovensku, ale aj z príjmov zo zahraničia.

 

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

 

Pred odchodom do zahraničia nemáte voči zdravotnej poisťovni žiadne ohlasovacie povinnosti. Živnostník pracujúci v zahraničí ostáva zdravotne poistený na Slovensku.

 

Vyšetrenie môžete absolvovať aj v zahraničí, ale len na základe európskeho zdravotného poistenia.

 

Povinnosti voči daňovému úradu 


Voči daňovému úradu nemáte pred odchodom do zahraničia žiadnu ohlasovaciu povinnosť.

 

Na konci kalendárneho roka však nezabudnite, že ak ste daňovým rezidentom SR (máte na území SR trvalý pobyt alebo sa v SR zdržujete viac ako 183 dni v kalendárnom roku), musíte si na Slovensku podávať daňové priznanie zo všetkých vašich príjmov.

 

Zároveň by ste si mali overiť povinnosti voči zahraničnému daňovému úradu. V určitých prípadoch vám môže vzniknúť povinnosť podávať daňové priznanie v zahraničí.

 

Neviete či vám vznikla povinnosť podať zahraničné daňové priznanie alebo aké povinnosti máte pred vycestovaním do zahraničia? Naša materská spoločnosť TJ-Legal sa venuje aj živnostníkom pracujúcim v Nemecku a tím odborníkov vám poradí vo všetkých otázkach spojených s prácou na živnosť v Nemecku.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Zdroj obrázka: pixabay.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Ľuboslava Pavolková

Easyforms

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.