Čo musí urobiť zamestnanec pred vycestovaním za prácou?

2. február 2020

Autor Ľuboslava Pavolková

Vysiela vás zamestnávateľ do zahraničia, prípadne ste si tam sami našli prácu? Pred vycestovaním za hranice vám odporúčame vybaviť si niektoré záležitosti, navštíviť niektoré úrady. Ušetríte si tak mnoho starostí. Nižšie v texte sa dozviete naše konkrétne odporúčania.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

V tomto texte sa venujeme zamestnancom, teda pracovníkom s príjmom zo závislej činnosti, v krajinách Európskej únie (EÚ).

 

Na úvod základné, no o to dôležitejšie odporúčanie. Pred odchodom do zahraničia si určite skontrolujte potrebné doklady:

 

  • skontrolujte si, či máte platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas
  • overte si, aké povolenia na prácu a pobyt v zahraničí budete potrebovať;
  • zistite si, či na území cieľového štátu platí váš vodičský preukaz;
  • vyhotovte si kópie dôležitých dokumentov – občiansky preukaz/cestovný pas, diplom/vysvedčenie, rôzne osvedčenia, poistné doklady, platné pracovné zmluvy a podobne; odporúčame, aby ste si ich preložili do jazyka štátu, do ktorého za prácou cestujete
  • nezabudnite na európsky zdravotný preukaz, nakoľko len vďaka nemu máte nárok na zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ;
  • svoju budúcu pracovnú zmluvu si zabezpečte už pred vycestovaním, uistite sa, že viete všetko podstatné o pracovných podmienkach, mieste výkonu a druhu vykonávanej práce, dĺžke pracovného pomeru, výške a spôsobe vyplácania mzdy, o povinných odvodoch v danej krajine
  • nezabudnite si pribaliť aj životopis, preložený do jazyka krajiny, v ktorej budete vykonávať prácu, resp. z ktorej pochádza váš zamestnávateľ.

 

Čo musíte pred odchodom vybaviť, ak idete pracovať pre zahraničnú firmu?

 

Sociálna poisťovňa

Pred odchodom nemáte voči Sociálnej poisťovni ohlasovacie povinnosti.

 

Zdravotná poisťovna

Platí, že zdravotné poistenie môžete mať iba v jednej krajine EÚ, zvyčajne v tej, v ktorej pracujete a žijete. To znamená, že ak plánujete vycestovať za prácou do zahraničia, máte povinnosť najneskôr do ôsmich dní oznámiť vašej zdravotnej poisťovni zánik verejného zdravotného poistenia a doložiť jej doklad potvrdzujúci dátum vzniku zamestnania a dátum vzniku verejného zdravotného poistenia v inom štáte EÚ.

 

Ak ale súčasne chcete využívať plnú zdravotnú starostlivosť aj na Slovensku, musíte si zo zdravotnej poisťovne v danom členskom štáte vyžiadať formulár PD S1 (resp. E106) a ten si zaregistrovať vo vašej slovenskej zdravotnej poisťovni. S tým súvisí aj naše odporúčanie nezabudnúť na európsky zdravotný preukaz.

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Ste povinný informovať svoj miestne príslušný ÚPSVaR v týchto prípadoch:

  1. Ak ste poberateľom niektorej zo štátnych sociálnych dávok (napr. detských prídavkov), musíte úrad informovať o vašom odchode, resp. o zamestnaní jedného z rodičov v inom členskom štáte EÚ.
  2. Ak ste zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ste nezamestnaný), musíte úradu oznámiť, že ste si našli prácu v zahraničí a následne sa musíte z evidencie musíte odhlásiť. 
  3. Ak ste na úrade evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a máte priznanú dávku v nezamestnanosti a chcete si hľadať zamestnanie v inom členskom štáte EÚ, viete požiadať o export dávky v nezamestnanosti.

 

Daňový úrad

Pred odchodom nemáte voči daňovému úradu ohlasovacie povinnosti.

 

Na konci kalendárneho roka by ste však nemali zabudnúť na to, že pokiaľ ste na Slovensku daňovým rezidentom (máte tu trvalý pobyt, resp. sa tu zdržujete viac ako 183 dní kalendárneho roka), máte povinnosť podať si slovenské daňové priznanie z vašich celosvetových príjmov, to znamená aj z príjmov v zahraničí aj na Slovensku.

 

Čo musíte pred odchodom vybaviť, ak vás do zahraničia vysiela váš zamestnávateľ?

 

Ohlasovacie povinnosti voči poisťovniam má váš slovenský zamestnávateľ. Konkrétne ide o získanie dokumentu A1 zo Sociálnej poisťovne a informovanie vašej zdravotnej poisťovne.

 

Odporúčame sledovať, či vám boli uplatnené všetky práva, ktoré v súvislosti s vyslaním do zahraničia máte.

 

Dávame tiež na pozornosť, že od 30. júla 2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá sa venuje vysielaniu zamestnancov. Viac si prečítate v našom predošlom blogu.

 

V praxi to znamená, že pri vyslaní zamestnanca (vás) do zahraničia sa budú uplatňovať tie pracovné podmienky, ktoré sú preňho výhodnejšie – výška minimálnej mzdy, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, cez sviatky a víkendy, za nočnú prácu, náhrady za dovolenku a ďalšie.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Nezabudnite, že pri práci v cudzine máte s najväčšou pravdepodobnosťou nárok na vrátenie dane zo zahraničia, s tým vám veľmi radi pomôžeme v našej materskej spoločnosti TJ-Legal.


Zdroj obrázka: pixabay.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Ľuboslava Pavolková

Easyforms

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.