Čo musí našinec urobiť pred návratom z práce zo zahraničia na Slovensko?

18. september 2020

Autor Ľuboslava Pavolková

Prinášame vám záver trilógie článkov o práci v zahraničí. Prečítajte si aj prvé dve časti:

 

 

V tomto texte si povieme, na čo našinec nesmie zabudnúť pred návratom z práce zo zahraničia naspäť na Slovensko.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Aby bol váš príchod zo zahraničia bezproblémový, nezabudnite pred ukončením pracovného pomeru v zahraničí získať potvrdenia pre evidenciu na slovenských úradoch.

 

Konkrétne si pred ukončením pracovného pomeru v zahraničí a pred vycestovaním na Slovensko vyžiadajte tieto formuláre: 

 

  • doklad o skončení pracovného pomeru
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo všetkých zamestnaní (napr. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung; Lohnzettel; Jaaropgaaf; formuláre P45 a P60; Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti atď.);
  • formulár PD U1 / E301 v prípade, že sa chcete sa po ukončení pracovného pomeru vrátiť na Slovensko a evidovať sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde požiadate o dávky v nezamestnanosti na Slovensku;
  • formulár PD U2 / E303 o  exporte dávky; je potrebné o formulár požiadať v prípade, že ste splnili podmienky pre priznanie dávky v nezamestnanosti v zahraničí a máte záujem poberať dávky v nezamestnanosti na Slovensku;
  • formulár E104 pre potreby nemocenských dávok; 
  • formuláre na rodinné dávky, aby ste si mohli uplatniť vyplácanie rodinných dávok na Slovensku;
  • doklady o ukončení poberania sociálnych dávok v štáte, kde ste pracovali, alebo bývali;
  • formuláre pre daňové účely – na určenie daňovej rezidencie.

 

Evidencia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 

Po skončení pracovného pomeru a návrate na Slovensko zo zahraničia je potrebné požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak to stihnete do 7 kalendárnych dní od skončenia pracovného pomeru, do evidencie uchádzačov o zamestnanie vás úrad práce zaradí nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru. Dňom zaradenia do evidencie uchádzačov za vás bude zdravotné poistenie platiť štát.

 

V prípade, že o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie požiadate po lehote 7 kalendárnych dní, do evidencie budete zaradený dňom podania žiadosti. Za obdobie medzi skončením pracovného pomeru a zaradením do evidencie ÚPSVaR si budete musieť vo vašej zdravotnej poisťovni zaplatiť pomernú časť odvodov na zdravotné poistenie ako samoplatca.

 

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebné podať osobne, na miestne príslušnom ÚPSVaR podľa miesta vášho trvalého pobytu.

 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR je dobrovoľná, avšak ak chcete požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku, musíte sa zaevidovať na príslušnom ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie a predložiť formulár U1 (s jeho získaním vám veľmi radi pomôžeme v našej materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.)

 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni na Slovensku

Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni výrazne závisí od vašej životnej situácie, a preto odporúčame preveriť si vaše povinnosti priamo v pobočke Sociálnej poisťovne.

 

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni na Slovensku

Po ukončení práce v zahraničí máte povinnosť sa do 8 dní prihlásiť v zdravotnej poisťovni na Slovensku. V prípade, ak ste v zahraničí pracovali menej ako 6 mesiacov, je potrebné prihlásiť sa v tej poisťovni, v ktorej ste boli poistený pred odchodom do zahraničia. Ak práca v zahraničí trvala viac ako 6 mesiacov, po návrate na Slovensko máte nárok na výber ktorejkoľvek poisťovne.

 

Prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia je potrebné podať spolu s potvrdením o zániku zamestnania v zahraničí a s potvrdením o zániku zdravotného poistenia v zahraničí.

 

Povinnosti voči slovenskému daňovému úradu

Na konci kalendárneho roka je potrebné podať si na Slovensku daňové priznanie, v ktorom uvediete všetky svoje príjmy (aj zo zahraničia).

 

Povinnosti voči zahraničnému daňovému úradu

Po ukončení práce v zahraničí odporúčame preveriť si povinnosti voči daňovému úradu v zahraničí. V určitých prípadoch vám daňové priznanie odporúčame podať, aj v prípade, ak nevznikne povinnosť podávať si ho. Vďaka podaniu zahraničného daňového priznania vám daňový úrad môže vrátiť časť dane zaplatenej v zahraničí.

 

Chcete vedieť, či máte nárok na vrátenie dane zo zahraničia? V závislosti od krajiny môže ísť o až tisíce eur, na ktoré vám môže vzniknúť legálny nárok. V našej materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. vám váš nárok overíme pri úvodnej bezplatnej konzultácii.

 

Zdroje: eures.sk, upsvr.gov.sk

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Zdroj obrázka: pixabay.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Ľuboslava Pavolková

Easyforms

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.