Ako zadať holandský príjem v daňovom priznaní

8. júl 2019

Autor Marián Konečný

Ako zadať holandský príjem v daňovom priznaní
Ako zadať holandský príjem v daňovom priznaní, Zdroj: pixabay.com

 

 

.

Pracovali ste v Holandsku, ste rezidentom Slovenskej republiky, dosiahli ste príjem zo závislej činnosti (zamestnania) a Váš zdaniteľný príjem v zdaňovacom období presiahol sumu 1.915,01 €? Máme pre Vás dôležitú správu, ste povinný si podať daňové priznanie typu A. Ako na to Vám poradíme v tomto článku.

.

Prvým krokom k úspešnému podaniu daňového priznania je zabezpečenie vstupov. Vo Vašom prípade potvrdenia jaaropgaaf. Toto potvrdenie vystavuje zamestnávateľ po zdaňovacom období alebo v prípade, že Váš pracovný pomer bol ukončený. Ak nemáte toto potvrdenie, vstupy viete získať aj z poslednej výplatnej pásky od jednotlivých zamestnávateľov v príslušnom zdaňovacom období..

Ako zistiť hrubé príjmy a poistné z potvrdenia jaaropgaaf?.

Hrubý príjem sa v potvrdení najčastejšie označuje ako Loon voor loonbelasting prípadne Loon (fiscaal). Problém však nastáva pri určení poistného. Tento údaj v potvrdení obsahuje poistné a daň spolu. V potvrdení sa označuje ako Ingeuouden loonbelasting, prípadne Ingehouden loonheffing. Poistné je preto potrebné vypočítať. K takémuto výpočtu potrebujeme poznať príslušné daňové sadzby v Holandsku. Pre rok 2018 sú tieto sadzby nasledovné:

.

Kombinované sadzby pre osoby mladšie ako vek odchodu do dôchodku.
Zdaniteľný príjemDaň v skupinePoistnéCelková sadzbaZa skupinuKumulatívna
viac akomenej než     
       
€ 0€ 20,1428.90 %27.65 %36.55 %€ 7,362€ 7,362
€ 20,142€ 33,99413.20 %27.65 %40.85 %€ 5,658€ 13,020
€ 33,994€ 68,50740.85 % 40.85 %€ 14,099€ 27,119
€ 68,507 51.95 % 51.95 %  

 .

Ak máme potvrdenie jaaropgaaf, vieme z neho vyčítať údaje a poznáme daňové sadzby môžeme pristúpiť k samotnému výpočtu dane a poistného. A to nasledovne:


 Príklad:

Pán Jozef dosiahol v Holandsku v zdaňovacom období 2018 podľa potvrdenia jaaropgaaf zdaniteľný príjem vo výške 1.3861 € a na daniach a poistnom odviedol podľa potvrdenia jaaropgaaf 1.676 € spolu. Daňovník na základe príjmu patrí do skupiny so zárobkom viac ako 0 € ale menej ako 20.142 €. Pre túto skupinu je určená daň 8,9% a poistné 27,65%. Celková sadzba tvorí 36,55%.

.

V prvom rade v takomto prípade je potrebné prostredníctvom jednoduchej trojčlenky vypočítať pomer daní a odvodov. To znamená že ak 36,55 je 100% tak daň a poistné je v pomere:

.

  • daň (8,9*100)/36,55 = 24,35
  • poistné (27,65*100)/36,55 = 75,64

.

U pána Jozefa teda poistné vypočítame nasledovne: (75,64/100)*suma odvedená na daniach a poistnom čiže 1.676 € a to sa rovná 1.276,72 €. Ak máme vypočítane poistné daň vypočítame jednoducho a to rozdielom celkovej sumy odvedenej na dani a poistnom mínus poistné 1.676 - 1.276,72 = 399,28 €.

.

Pán Jozef teda zaplatil daň 399,28 € a na poistnom odviedol 1276,72 €.

.

Ak máme potrebné hodnoty, posledným krokom je zápis týchto hodnôt do daňového priznania.

.

V roku 2018 tieto hodnoty uvedieme nasledovne:

.

V oddiele V., sa hrubý príjem uvádza do riadku 36 daňového priznania a vypočítane poistné uvedieme do riadku 37 v daňovom priznaní. Základ dane, ktorý na z príkladu vyplýva vypočítame ako hrubý príjem mínus odvody a uvádzame ho v riadku 38 daňového priznania.

.

Následne v oddiele VI., pomocou metódy vyňatia príjmov v riadku 48 daňového priznania uvedieme základ dane z riadku 38 daňového priznania.

.

V poslednom kroku kde sa zadáva príjem z Holandska je oddiel IX., kde uvádzame kód štátu, hrubé príjmy a odvody.

.

V prípade, že ste mali v zdaňovacom období viac zamestnávateľov poistne a daň vypočítame u každého samostatne a následne hrubý príjem, poistné spolu sčítame a uvedieme v daňovom priznaní. 

Naša materská spoločnosť TJ-Legal pre Vás spracuje holandské daňové priznanie a požiada pre Vás o vrátenie daní z Holandska.


Ako podám daňové priznanie s holandským príjmom?

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania s holandským príjmom. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova. daňové priznanie 2019, daňové priznanie 2020, daňové priznanie 2021

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Marián Konečný

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe: finančné riadenie podniku. V súčasnosti sa špecializuje na spracovanie slovenských a českých daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.