Ako zadať český príjem v slovenskom daňovom priznaní?

10. jún 2019

Autor Maroš Kovalik

Ako uviesť český príjem v slovenskom daňovom priznaní, Zdroj: pixabay.com

Pre mnohých je vyplnenie daňového priznania na Slovensku hračkou, iní túto povinnosť prenechávajú radšej odborníkom – účtovníkom. Obe možnosti sú správne, ide len o to, kto má k čomu bližšie. Ak sa tiež radíte medzi klientov, ktorí si daňové priznanie radi spracujú sami, v našich blogoch a videách ste už iste našli podrobný postup, ako do jednotlivých riadkov daňového priznania vložiť „to správne číslo“ a to aj v tom prípade, ak ste dosiahli zahraničný príjem. V tomto článku si predstavíme vzor vyplnenia slovenského daňového priznania pri dosiahnutí českého príjmu.

.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Po skončení zdaňovacieho obdobia, resp. po ukončení pracovného pomeru u českého zamestnávateľa obdržíte okrem iných dokumentov aj doklad „Potvrzení o zdanitelných příjmech.“ Ak ste rezidentom Slovenska a podávate tu daňové priznanie 2020, tento doklad ste povinný doplniť k daňovému priznaniu ako povinnú prílohu.

Praktický príklad ako v slovenskom daňovom priznaní typu A uviesť český príjem

V riadku č. 32 slovenského daňového priznania (typ A) je potrebné uviesť úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov. Ak ste okrem českého príjmu mali aj iné príjmy, je potrebné ich zrátať. Príjem z Česka v CZK je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorý vydáva ECB (Európska centrálna banka). Príjem dosiahnutý v Česku nájdete v riadku č. 1. na „Potvrzení o zdanitelných příjmech.“

.

Praktický príklad ako uviesť odvody (sociálne a zdravotné poistenie) zaplatené v Česku

V českom ,,Potvrzení o zdanitelných příjmech“ budete márne hľadať výšku sociálneho a zdravotného poistenia. V praxi sa tiež často stretávame s tým, že klienti si ako sociálne a zdravotné odvody v slovenskom daňovom priznaní uvedú prepočítanú sumu z riadku č. 6. českého potvrzení, čo je však nesprávne a daňový úrad môže klienta vyzvať na opravu.

Riadok č. 1. českého potvrdenia :             Príjem: 80.000 Kč

Riadok č. 20. českého potvrdenia:           Odvody:  0 Kč

.

Odvody v slovenskom daňovom priznaní 2019 z českého ,,Potvrzení o zdanitelných příjmech“ môžeme uviesť dvomi spôsobmi:

.

a) sumu z riadku č. 20. českého potvrdenia prerátame ročným kurzom ECB a uvedieme v slovenskom daňovom priznaní typu A v riadku č. 33,

.

b) ak sa v riadku č. 20. českého potvrdenia nenachádza žiadna suma, odvody vyrátame ako 11% z českého príjmu, čiže 80.000 Kč * 11% = 8.800 Kč – odvody. Túto sumu odvodov následne prerátame kurzom ECB a uvedieme v riadku č. 33 slovenského daňového priznania.

.

Stále však platí, že najskôr sa riadime podľa sumy z riadku 20. českého potvrdenia - spôsob a). Ak sa na riadku žiadna suma nenachádza, postupujeme výpočtom – spôsob b).

.

Týmto sa vyplnenie daňového priznania však nekončí, je potrebné myslieť ešte na dve dôležité skutočnosti a to:

.

1. Vyňatie českých príjmov (základov dane) zo slovenského daňového priznania:

Tento úkon je potrebné vykonať v riadku č. 48. – Vyňaté príjmy:

Príjem:                80.000 Kč

Odvody:              8.800 Kč

Základ dane:      80.000 Kč – 8.800 Kč = 71.200 Kč

.

Do riadku č. 48. slovenského daňového priznania uvedieme základ dane z Česka teda sumu 71.200 Kč prepočítané kurzom ECB.

.

2. IX. Oddiel – zahraničné príjmy a výdavky:

 Keďže súčasťou vašich príjmov je aj zahraničný príjem, jeho výška sa uvedie do tabuľky aj s číselným kódom príslušného štátu, v ktorom ste príjem dosiahli. V tabuľke je potrebné uviesť nasledovné hodnoty:

.

kód krajiny,

príjem z Česka (80.000 Kč) - prepočítať,

výška odvodov zaplatených v Česku (8.800 Kč) - prepočítať.


Požiadajte o vrátenie daní z Česka. Naša materská spoločnosť TJ-Legal pre vás spracuje české daňové priznanie.

 

Ako podám daňové priznanie online

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania 2020 aj s českým príjmom a automatickým prepočtom českých korún na eurá. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

0

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Maroš Kovalik

Easyforms

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.