Ako správne fakturovať?

3. júl 2020

Autor Magdaléna Kopčová

Ako správne fakturovať? (zdroj ilustrácie: www.pixabay.com) 

 

 

Faktúra je doklad, s ktorým sa stretol asi každý z nás, či už ako podnikateľ alebo súkromná osoba. V podnikateľskej praxi je faktúra najčastejšie využívaný daňový a účtovný doklad. No viete o faktúrach všetko?

 

Tak napríklad, pojem „faktúra“ pochádza z latinského slova „facere“, čo znamená robiť, urobiť. Môžeme ju definovať ako výmenný vzťah medzi dvoma subjektami, ktorý sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo služby. Z pohľadu zákona o DPH  slúži faktúra na kontrolu DPH, ktorú je povinný odviesť vystavovateľ faktúry (dodávateľ). Zároveň slúži na kontrolu odpočtu dane, ktorý si uplatňuje príjemca tovaru alebo služby.

 

Faktúry vystavuje podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, pričom fakturovať je možné iba tie činnosti, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti. Faktúra slúži zároveň aj ako daňový doklad pre platiteľov DPH a aj ako účtovný doklad pre neplatiteľov DPH.

 

Prirodzeným krokom vpred sú pre mnohých (nielen) podnikateľov elektronické faktúry. Pre výhody, ako napríklad úspora nákladov, miesta na archiváciu a ľudskej práce, šetrenie životného prostredia, rýchlejší prístup k faktúram, automatizácia procesu vydávania faktúr, sú elektronické faktúry čoraz populárnejšie u dodávateľov, ale aj odberateľov.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Čo musí faktúra obsahovať? 

 1. Označenie účastníkov: Obchodné meno, sídlo a IČO dodávateľa aj odberateľa. Ten, kto vystavuje faktúru (dodávateľ) musí uviesť aj označenie registra, v ktorom je zapísaný (obchodný register, živnostenský register a podobne), číslo zápisu v tomto registri.
 2. Slovné a číselné označenie dokladu. Napríklad „Faktúra číslo 201705.
 3. Sumu na úhradu. Odporúča sa rozpísať (merná jednotka, počet merných jednotiek, cena za mernú jednotku, spolu).
 4. Dátum vyhotovenia dokladu (dátum vystavenia faktúry).
 5. Dátum uskutočnenia účtovného dokladu (na faktúre zvyčajne ide o dátum dodania tovaru alebo služby)

 

Faktúra platiteľa DPH musí navyše obsahovať:

 

 1. IČ DPH obidvoch účastníkov (dodávateľa aj odberateľa)
 2. Rozsah a druh dodanej služby alebo množstvo a druh dodaného tovaru
 3. Základ DPH pre obe sadzby DPH a jednotkovú cenu bez DPH
 4. Sadzbu DPH
 5. Celkovú sumu DPH
 6. Špecifické formulácie

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Náš tip:

Práca účtovníka či podnikanie so sebou nesú veľké množstvo povinností. Ak chcete zvýšiť svoju produktivitu a všetko zvládnuť, osvojte si praktické techniky time managementu.

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Magdaléna Kopčová

V spoločnosti TJ-Legal s.r.o. sa venujem fakturácii, neuhradeným pohľadávkam a komunikácii s klientmi. Vždy ma poteší bezproblémová a plynulá úhrada pohľadávok a dobrá platobná morálka.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.