Ako prepočítať kurz zahraničnej meny v daňovom priznaní

8. marec 2019

Autor Milan Polician

 

Prepočet cudzej meny do daňového priznania. Zdroj: pixabay.com

 

Pracovali ste v zahraničí a trápi vás otázka ako máte prepočítať  zahraničnú menu na eurá? Čoraz častejšie dostávame túto cielenú otázku a preto sme pre vás pripravili návod kde môžete túto informáciu získať. Nezabudnite, že ak ste pracovali v zahraničí, tak môžete požiadať o vrátenie daní prostredníctvom našej materskej spoločnosti TJ-Legal.


NÁŠ TIP:

Pracovali ste v nasledovných krajinách? Austrália, Česko, Kanada, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Švajčiarsko, Švédsko, USA, Veľká Británia. Ak áno, tak stačí príjem z týchto krajín uviesť v lokálnej mene a aplikácia mojedane.sk za vás automaticky preráta zahraničnú menu na eurá.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Prepočet zahraničnej meny na EUR

Zákon o dani z príjmov v §31 ods. 2 definuje pre fyzické osoby nepodnikateľov štyri možnosti prepočtu zahraničnej meny. Daňovník tak má na výber aký kurz na prepočet použije:

.

  1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý, alebo
  2. kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, alebo
  3. ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo
  4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy

.

Zákon o dani z príjmov v §31 ods. 1 uvádza, že na prepočet sa "sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska". 

.

Národná banka Slovenska (ďalej len NBS) na svojich stránkach zverejňuje kumulatívny prehľad, ktorý obsahuje priemerné hodnoty výmenných kurzov jednotlivých cudzích mien voči jednému euru za ukončené mesiace a štvrťrokyPosledný riadok obsahuje priemer za ukončený rok (priemerný ročný kurz).

 

 .

Po stiahnutí kurzového lístka si v spodnom riadku (zeleno označený riadok) nájdete priemerný ročný kurz, ktorý použijete na prepočet cudzej meny (príklad za rok 2018). 

 .

 

Zdroj: Finančná správa, NBS


GARANCIA SPRÁVNOSTI VÝPOČTU:

Garantujeme vám správnosť výpočtu. 

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

 

 

 

 

 

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.