Čo musí vedieť študent pred začatím brigády?

15. október 2018

Autor Marian Varga

Aktualizácia: 19. máj 2020

Ako na letnú brigádu (zdroj fotografie: pixabay.com)

V tomto článku sa dozviete:

  • čo znamená letná a študentská brigáda
  • kam sa študent musí prihlásiť
  • ako požiadať o vrátenie dane
  • ako zdaní príjem študent, ktorý pracoval v USA cez Work and Travel
  • ako získať preplatok daní pre letnou dovolenkou

Letná brigáda

Letná, alebo študentská brigáda je chápaná ako krátkodobá a jednorazová výpomoc. Z právneho hľadiska sa na brigádu najviac podobá dohoda o vykonaní prác. Tú možno vykonávať najviac 350 hodín v jednom kalendárnom roku. Ak hľadáte letnú brigádu Jooble vám vie šikovne ponúknuť stovky ponúk doma aj v zahraničí.

Dohoda o brigádnickej práci študentov – kto môže brigádovať a kam sa musí nahlásiť

Na uzatvorenie takejto dohody musí študent splniť dve podmienky:

  1. byť študentom strednej alebo vysokej školy denného štúdia a
  2. mať viac ako 15 a menej ako 26 rokov (ak dovŕši 26 rokov počas roka, môže pokračovať v brigádnickej práci do konca kalendárneho roka, v ktorom dohodu uzavrel).

Ak má študent príjem do 200 € mesačne, nemá povinnosť platiť dôchodkové poistenie. Túto výnimku je možné uplatniť iba na jednu brigádu.

Študent strednej alebo vysokej školy nemá prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie ani odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Tie za neho plní zamestnávateľ.

Ako zdaní príjem študent, ktorý pracoval v zahraničí

Mnoho študentov pracuje v zahraničí, napríklad prostredníctvom programu Work and Travel v USA, prípadne brigáduje v Nemecku, Rakúsku, Českej republike alebo v inej krajine EÚ. Študent, ktorého príjem v roku 2019 prekročí sumu 1 968,68 €, má na Slovensku povinnosť podať si daňové priznanie. Do sumy príjmu sa počítajú aj všetky príjmy zarobené mimo Slovenska. Nezabúdajte, že môžete požiadať aj o vrátenie daní zo zahraničia.


Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Výhody aplikácie mojedane.sk pri zahraničných príjmoch:

  • aplikácia automaticky vyjme, alebo započíta zahraničné príjmy
  • zahraničný príjem na Slovensku nezdaňuje
  • prepočíta cudziu menu podľa aktuálneho kurzu Slovenskej národnej banky.

Ako získať preplatok daní pred letnou dovolenkou

Vyplniť daňové priznanie za rok 2019 je výhodné, aj keď príjem nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti (1 968,68 €). V tomto prípade nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Ak však študent odvádzal daňové preddavky, všetky odvedené dane na Slovensku mu po vyplnení daňového priznania typu A daňový úrad vráti.

 

Ak chce študent (daňovník) získať preplatok daní pred letnou dovolenkou, je potrebné, aby daňové priznanie podal do 31. marca. V tom prípade ho daňový úrad spracuje do 40 dní od tohto dátumu. Ak vznikol nárok na vrátenie daní, daňový úrad ho vyplatí na bankový účet alebo poštovou poukážkou najneskôr v polovici mája.

 

Ak študent daňové priznanie z rôznych dôvodov do 31.3. nestihne podať, musí to daňovému úradu písomne oznámiť (najneskôr do 31.3.) a požiadať o odklad na podanie daňového priznania najviac o 3 mesiace (prípadne 6 mesiacov, ak boli v daňovom roku dosiahnuté príjmy v zahraničí).

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

 

Marian Varga

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie britských a holandských daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.