Ako funguje daňový bonus na hypotéky pre mladých?

7. február 2018

Autor Milan Polician

Aktualizácia: 8. apríl 2020

 

Ako funguje daňový bonus na hypotéky pre mladých? (zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Daňový bonus na zaplatené úroky pri hypotekárnom úvere na kúpu bytu alebo domu nahradil od 1. januára 2018 štátny príspevok pre mladých. Kto a v akej výške si môže uplatniť daňový bonus, sa dozviete v našom článku.

 

Čo je to daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je formou priamej daňovej úľavy. Funguje podobne ako daňový bonus na dieťa. V daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane sa zníži suma dane o sumu, ktorá priamo znižuje už vypočítanú daň. Ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, rozdiel musí daňový úrad alebo zamestnávateľ vyplatiť. 

 

V akej výške je možné uplatniť daňový bonus na úroky z hypotéky?

Daňový bonus na úroky z hypotéky je možné uplatniť vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 € za kalendárny rok. Nárok na daňový bonus je súčasne limitovaný aj výškou úveru (z ktorého sa počíta úrok), a to sumou 50 000 €.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Kto si môže uplatniť daňový bonus na hypotéku?

Daňový bonus si môžu uplatniť všetci, ktorí požiadajú o hypotéku a zároveň v čase podania žiadosti spĺňajú nasledovné podmienky:

  1. vek každého žiadateľa (aj spolužiadateľa) nesmie byť viac ako 35 rokov
  2. priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú vyhlasuje každý štvrťrok Štatistický úrad SR, pri dvoch žiadateľoch sa vychádza z 2-násobku tejto sumy*
  3. daňovým bonusom e zákonom limitovaná suma úrokov zaplatených z úveru resp. jeho časti vo výške maximálne 50 000 €
  4. hypotéka musí byť na kúpu nehnuteľnosti, jej rekonštrukcie alebo výstavbu domu
  5. splatnosť hypotéky je v rozmedzí od 5 do 30 rokov
  6. úver je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti 

 

Príklad z praxe: Žiadateľ má 26 rokov, je živnostník a v roku 2020 uzavrie zmluvu o úvere na bývanie. Jeho mesačný príjem je 2 850 €. V daňovom priznaní za rok 2019 uplatní paušálne výdavky a tiež výdavky na zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 2 000 €. Jeho základ dane bude 12 200 € (34 200 € ročné príjmy - 20 000 € paušálne výdavky - 2 000 € odvody). Priemerný mesačný príjem za rok 2019 je jedna dvanástina zo sumy 34 200 €, t. j. 2 850 €. Ak budeme vychádzať z predpokladu, že priemerná mesačná mzda za rok 2019 je 1 092 €, jej 1,3 násobok je suma 1 419, 60 €. Živnostníkovi by nevznikol nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky, nakoľko jeho priemerný mesačný príjem je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy. 

 

Výhody a nevýhody daňového bonusu

 

Výhodou daňového bonusu môže byť to, že je možné uplatniť si ho bez ohľadu na to, v ktorej banke bude klient hypotéku splácať. Ďalšou výhodou je aj možná úspora oproti minulosti (obdobie pred r. 2018), kedy v prípade vyššej hypotéky bola najnižšia úroková sadzba len na výšku úveru do 50 000 €.

Banky na sumy nad túto hranicu dávali klientom oveľa vyššie úrokové sadzby, čiže neraz bola konečná splátka hypotéky bez štátneho príspevku pre mladých približne rovnaká ako na hypotéke bez príspevku. V tomto prípade teda daňový bonus predstavuje ďalšiu úsporu.

 

Nevýhodou tohto spôsobu zvýhodnenia hypoték pre mladých žiadateľov je to, že na realizáciu uplatnenia daňového bonusu musia vyvinúť oveľa viac vlastnej iniciatívy, už to nerobí za klientov ich banka. Jednou z nevýhod je aj to, že oproti štátnemu príspevku pre mladých ušetria klienti pri nižších výškach hypoték menšiu sumu ako doteraz.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

* priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov podľa § 5, 6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e zákona o dani z príjmov. Do úvahy sa berú napr. príjmy zo zamestnania, príjmy zo živnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľností, ostatné príležitostné príjmy (napr. predaj nehnuteľnosti), príjmy z kapitálového majetku alebo príjmy zo zahraničia. Do limitu sa nezahrnú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené a príjmy zdaňované zrážkou

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

 

 

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.