5 krokov, ako si študent poradí s daňovým priznaním

8. október 2018

Autor Zuzana Kollárová

Aktualizácia: 19. máj 2020

5 krokov ako si študent poradí s daňovým priznaním (zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Pomerne zaužívaná, ale mylná predstava je, že študent má z daňového hľadiska od štátu nejaké špeciálne výhody. Okrem daňového bonusu, ktorý si uplatňujú jeho rodičia, nemá. Aj pre študenta platí zákon o dani z príjmov rovnako ako pre iného daňovníka.

 

Výhoda študentov sa však týka sociálnych odvodov. Študent si môže určiť jednu dohodu u jedného zamestnávateľa „na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia“, a to až do dosiahnutia stropovej sumy odmeny – aktuálne 200 €. Až do dosiahnutia tejto hranice sa z odmeny na dohodu o brigádnickej práci študenta nezrážajú žiadne odvody. Ak by odmena v niektorom mesiaci presiahla 200 €, odvádza sa poistné len z presahujúcej časti a len na starobný a invalidný fond. Teda pri odmene 230 € sa vypočítava a odvádza poistné iba z 30 €.

 

Študentovi pracujúcemu na dohodu o brigádnickej práci študenta sa zdravotné poistenie nezráža.

1. Pred podpísaním dohody

Študent môže u zamestnávateľa podpísať tlačivo vyhlásenia k zdaneniu príjmu. Tým si automaticky uplatní mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane. Za rok 2019 to je 328,12 €. Ak zarobí napríklad mesačne 500 €, daň mu bude zamestnávateľ odvádzať len zo sumy presahujúcej 328,12 eura. Za celý rok to je 3 937,35 €. 

 

Podpísať vyhlásenie je teda pre študenta rozhodne dobrý nápad. Je ale možné mať ho podpísané vždy len u jedného zamestnávateľa. A to isté sa týka uplatnenia si odvodovej výnimky, ktorá zase znamená, že zamestnávateľ odvedie poistné do Sociálnej poisťovne len zo sumy nad 200 €.

2. Spočítaj, koľko si zarobil

Prvú vec, ktorú musí študent urobiť, je spočítať si všetky príjmy z brigád v danom roku. Výška jeho zárobku totiž rozhoduje o tom, či musí podať na budúci rok daňové priznanie. Treba tiež vedieť, že príjmy sa rozdeľujú na zdaniteľné a nezdaniteľné. Do nezdaniteľných môžeme zaradiť napríklad výživné od rodičov, sociálne, motivačné či doktorandské štipendium, sociálne dávky. Do zdaniteľných príjmov zase patrí príjem zo závislej činnosti, dohôd.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je povinný podať každý študent, ak v priebehu roka 2019 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 968,68 € (polovica nezdaniteľného minima za r. 2019) a nepožiadal o ročné zúčtovanie zamestnávateľa.

 

Pozor, do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Ak by napríklad v lete oberal ovocie v zahraničí, aj tento príjem musí zahrnúť do svojho zárobku a to aj v prípade, ak bol zdanený.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

3. Zúčtovanie namiesto priznania

Študent sa môže povinnosti podať daňové priznanie vyhnúť tak, že svojho zamestnávateľa požiada o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ktoré tento zaňho odviedol. Zamestnávateľa však o to musí písomne požiadať do 15. februára. Ak sa stane, že študent pracuje u viacerých zamestnávateľov, môže žiadať o ročné zúčtovanie posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak študent vyhlásenie nemal podpísané u nikoho, môže požiadať ľubovoľného zamestnávateľa. Nevadí, že pre tohto zamestnávateľa už medzitým prestal pracovať.

4. Podaj priznanie, aj keď nemusíš

Príklad z praxe: vysokoškolák Karol po skončení prvého ročníka brigádoval. V júni zarobil 680 € a v auguste 720 €. Keďže príjem mu zamestnávateľ zdanil, myslel si že už voči štátu nemá žiadne povinnosti, keďže príjem za rok neprekročil hranicu 1 968,68 €. Je síce pravda, že v tomto prípade nemusí podať daňové priznanie, ale ak by priznanie nepodal, urobil by veľkú chybu. Ak totiž z jeho príjmu počas roka boli zrazené nejaké preddavky na daň, dobrovoľným podaním dosiahne, že mu budú vrátené ako preplatok.

 

Podať priznanie sa mu určite vyplatí, keďže štát mu bude musieť vrátiť zaplatenú daň. V našom príklade študent zarobil tento rok 1 400 €. Uplatňoval si nezdaniteľnú sumu 328,12 €, čo znamená, že platil daň až zo sumy nad touto hodnotou. Uplatnil si tiež odvodovú výnimku, teda sociálne odvody platil len zo sumy zárobku nad 200 €. Na daňových preddavkoch odviedol štátu spolu 132,27 €. A presne takú istú sumu mu daňový úrad vráti, ak podá daňové priznanie.

5. Aké tlačivo použiješ a čo k nemu priložíš

Ak chceš, aby ti daňový úrad vrátil už odvedené dane, nežiadaj zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, ale sám si podaj do 31. marca 2020 daňové priznanie. Budeš potrebovať tlačivo typu A. Podkladom na vyplnenie tohto priznania je tlačivo Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré ti zamestnávateľ musí doručiť najneskôr do 11. marca 2019. Kópia tohto tlačiva je zároveň povinnou prílohou tohto daňového priznania.

 

Podanie daňového priznania je vďaka aplikácii mojedane.sk jednoduché. Stačí vedieť všetky potrebné údaje z potvrdenia o príjmoch od zamestnávateľa a aj študent si daňové priznanie vyplní priamo z pohodlia domova bez znalosti potrebných zákonov.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Mohlo by vás zaujímať:

Brigádovať môžeš aj bez odvodov. Pozri ako…

Ako zdaní príjem študent, ktorý pracoval v USA cez Work ´n Travel?

10 jednoduchých krokov k podaniu daňového priznania

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.