2% z daní dokážu zachrániť život alebo zlepšiť spoločnosť

11. november 2018

Autor Milan Polician

Aktualizácia: 26. máj 2020

2% z daní dokážu zachrániť život alebo zlepšiť spoločnosť (zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Napriek tomu, že 2% z daní nepredstavujú žiadnu horibilnú sumu, kumulatívne predstavujú dostatočne veľký finančný zdroj, vďaka ktorému môžu rôzne organizácie, zaregistrované v Zozname prijímateľov 2%, celý rok pomáhať a zlepšovať spoločnosť.

 

Podmienkou registrácie organizácie do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020 je vznik v roku 2018 a skôr. Spoločnostiam vzniká povinnosť sa do Zoznamu prijímateľov 2% registrovať každoročne bez ohľadu na to, či v predchádzajúcich rokoch organizácia už bola zaregistrovaná alebo nie.

 

Zaregistrovaná spoločnosť má niekoľko základných povinností prijímateľov 2% z daní. Poukázané financie musia použiť do konca nasledujúceho roka, od kedy ich prijali na bankový účet. Rovnako sú povinní preukázať aj účel, na ktoré boli získané 2% použité. Ak prijímajúca organizácia túto povinnosť nesplní, musí do 90 dní financie vrátiť príslušnému správcovi dane.

Financie získané prostredníctvom 2% z daní musia zaregistrované organizácie použiť na účel, ktorý stanovuje §50 Zákona o daní z príjmov. Zákon vymenováva tieto účely:

  • ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých
  • podpora a rozvoj telesnej kultúry
  • poskytovanie sociálnej pomoci
  • zachovanie kultúrnych hodnôt
  • podpora vzdelávania
  • ochrana ľudských práv
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • veda a výskum
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

 

Organizácie, ktoré sú prijímateľmi 2% z daní môžu čiastočne z tejto sumy financovať aj administratívne výdavky, akými sú účtovníctvo alebo reklama.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Chcem zlepšiť spoločnosť, ako nato?

Ak chcete ako zamestnanec alebo dobrovoľník poukázať 2%, respektíve 3% z daní (platí pre dobrovoľníkov, viď ďalší odsek), je nevyhnutné pamätať si dôležité termíny. Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne je potrebné požiadať  o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia viete následne vyrátať 2% z vašej zaplatenej dane. Je to maximálna suma, ktorú môžete v prospech organizácií poukázať, avšak musí byť vo výške minimálne 3,- €.

 

Ak ste odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť poukázať až 3% z vašej zaplatenej dane. Dobrovoľnícka činnosť sa nemusí vykonávať výlučne pre jednu organizáciu. Za dobrovoľníka je podľa Zákona o dobrovoľníctve považovaná každá fyzická osoba, ktorá sa slobodne rozhodla bez nároku na odmenu vykonať v prospech inej osoby dobrovoľnícku činnosť.

 

V tomto prípade je nevyhnutné získať potvrdenie od organizácie/organizácií, v ktorých ste v danom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť. Ak ste splnili všetky uvedené podmienky, môžete si vybrať jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% z daní. Údaje o vybranom prijímateľovi sa uvádzajú do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad do 30. apríla daného roka. V prípade, ak sa rozhodnete poukázať až 3% z dane, k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane je potrebné doložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Príslušný daňový úrad má zo zákona stanovené do 90 dní od splnenia podmienok previesť vaše 2% alebo 3% v prospech vybraného prijímateľa.

 

Poukázanie 2% z daní je časovo nenáročná a bezplatná činnosť. Je jedno, pre akú spoločnosť sa rozhodnete. Ak máte takúto možnosť, využite ju, nenechajte hoci aj 3,- € bez využitia. Aj toto málo môže niekomu zlepšiť alebo zachrániť život.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.