10 jednoduchých krokov k podaniu daňového priznania

27. január 2017

Autor Milan Polician

Aktualizované: 31. marec 2020

checklist

 

Pri podaní daňového priznania nás často krát obklopujú náročné úradnícke názvy, ktoré nám nič nehovoria. Ponúkame vám jednoduchú verziu v zrozumiteľnom jazyku pre každého:

 

1. Koniec marca – dôležitý termín

Nezabúdajte, že 31. marec nie je len termín podania daňového priznania, ale aj na zaplatenie vypočítanej dane na účet daňového riaditeľstva.

Nestíhate tento termín?

Nič to, stiahnite si tlačivo na predĺženie lehoty na podaj daňového priznania, vyplňte ho a posuňte si termín na 30.6., resp. na 30.9. v prípade, že ste dosiahli prímy z cudziny (nezabúdajte, že v našej materskej spoločnosti môžete požiadať aj o vrátenie dane zo zahraničia).

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

2. Daňové príjmy

Zdaniteľné a nezdaniteľné príjmy? Čo to vlastne znamená? Do daňového priznania ste povinní uviesť iba zdaniteľné príjmy. Študenti uvádzajú svoje príjmy z brigád, ďalej je potrebné uviesť príjmy z pracovného pomeru, zo živnosti alebo zo zmluvy o dielo. Nezdaniteľné príjmy, teda príjmy, z ktorých daň neplatíme a neuvádzame do daňového priznania sú:

 • sociálne štipendium
 • motivačné a doktorandské štipendium
 • invalidný dôchodok
 • výživné od rodiča
 • sociálne dávky
 • podpora v nezamestnanosti
 • príspevok za kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • príspevok za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby - osobná asistencia
 • prijaté pôžičky a úvery

 

3. Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

Každý, kto za kalendárny rok 2019 zarobil viac než 1968,68 € a má na Slovensku trvalý pobyt, je povinný podať daňové priznanie. To isté platí aj pre osoby, ktoré podnikali – mali živnosť alebo prenajímali nehnuteľnosti a podobne.

V prípade, že ste pracovali na trvalý alebo skrátený pracovný pomer a váš zamestnávateľ za vás platil daňové preddavky aj napriek tomu, že váš príjem bol menej ako 1968,68 € za rok 2019, máte možnosť získať tieto peniaze späť. 

 

4. Podanie daňového priznania

Každého z nás unavuje čakanie na úrade a čítanie mnohých papierov, ktorým ani poriadne nerozumieme. Ako daňovník máte na výber rôzne možnosti ako daňové priznanie vyplniť a doručiť na úrad.

Jednou z možností je vyplniť si daňové priznanie v pokoji vlastného domova a to len v priebehu niekoľkých minút. Pomôže vám v tom naša aplikácia.

 

5. Základ dane

Daň sa neplatí z celého príjmu. Preto do daňového priznania okrem príjmov uvádzajte aj výdavky, odpočítateľné položky a nezdaniteľné minimum. Príjmy znamenajú súčet všetkých výplatných pások za kalendárny rok 2019.

Dobrou správou je, že základ dane si môže znížiť každá fyzická osoba o zákonom stanovené nezdaniteľné minimum.

 

Živnostníci vo výhode

Osoby, ktoré podnikajú na základe živnosti, majú možnosť znížiť svoj základ dane o výdavky. To znamená že ak je živnostník napr. stavbár a za inštaláciu tepelnej izolácie na rodinný dom má príjem 8 000 €, ale polovicu z príjmu minie na materiál, daň sa mu vyráta iba z druhej polovice zárobku, teda 4 000 € (čiastkový základ dane).

Čiastkový základ dane môžete následne ešte znížiť o zákonom stanovené odpočítateľné položky, zamestnanecké prémie alebo daňový bonus.

 

6. Čo je to nezdaniteľné minimum?

Oficiálny názov toho pojmu je Nezdaniteľná časť základu dane. Je to časť príjmu, z ktorého daň neplatíte. Túto sumu si odpočíta od príjmov bez výnimky každá osoba a až následne sa vyráta daňová povinnosť. Nezdaniteľné minimum za daňový rok 2019 predstavuje sumu 3 937,36 €.

Na príklade:

 1. za kalendárny rok 2019 ste zarobili 3 700 € - daň nebudete platiť, pretože váš príjem bol nižší ako nezdaniteľné minimum.
 2. za kalendárny rok 2019 ste zarobili 5 000 € - od tejto sumy sa odráta nezdaniteľné minimum a daň bude vypočítaná zo zostatkovej sumy 5 000 € - 3 937,36 € = 1 062,64 €.

 

7. Správne vyplnenie daňového priznania

Pripadá aj vám podanie daňového priznania príliš zložité alebo cudzie? Moderná doba, v ktorej žijeme nám našťastie umožnila zvládnuť túto povinnosť rýchlejšie a jednoduchšie z pohodlia domova. Stačí len pár minút a pomocou našej aplikácie máte daňové priznanie hotové už za 10 minút. Zamestnávatelia väčšinou odvádzajú za svojich zamestnancov preddavky na daň, tak isto, ako aj za študentov. Ak boli vaše príjmy za rok 2019 nižšie ako nezdaniteľná časť základu dane, ste oslobodení od platenia daní. Navyše, ako sme už spomínali, podaním daňového priznania môžete preplatok na dani získať späť.

 

Potvrdenie o príjme od zamestnávateľov

Ďalším dôležitým krokom pre vás je požiadať zamestnávateľa o potvrdenie o vašom príjme. Ak ste pracovali u viacerých zamestnávateľov, je potrebné o tieto potvrdenia požiadať jednotlivo od každého z nich. V prípade, ak ste pracovali cez agentúru, potvrdenie vám vystaví pracovník agentúry.

 

8. Daňová povinnosť

Pre zamestnancov platí, že ak je výsledok vyrátanej dane nižší ako 5 €, nemusia túto daň zaplatiť. Táto výhoda sa nevzťahuje na živnostníkov, ani na tých, ktorí si uplatňujú daňový bonus. V týchto prípadoch sa v akejkoľvek sume daň stále platí.

 

9. Platenie daní

Ako sme už skôr spomenuli, 31. marec nie je len dátumom na podanie daňového priznania, ale je záväzný aj pre zaplatenie nedoplatku dane. Do konca marca je potrebné daň uhradiť.

 

10. Cesta na daňový úrad

Posledným úkonom je doručenie daňového priznania na daňový úrad. Ak ste si daňové priznanie už vyplnili a máte potvrdenia od zamestnávateľa/zamestnávateľov, je potrebné odovzdať tieto dokumenty na daňovom úrade, konkrétne na podateľni. Nezabudnite si nechať potvrdiť - opečiatkovať  - tlačivo „Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.“ Je to pre vás doklad, že ste daňové priznanie podali, preto by ste si ho mali doma odložiť.

 

Ak sa nachádzate v zahraničí alebo aj na Slovensku, ale nestíhate osobnú návštevu daňového úradu, tak daňové priznanie môžete doručiť aj poštou ako doporučenú zásielku. V takomto prípade vám ako potvrdenie o podaní daňového priznania slúži podací lístok z pošty.

 

Termín podania daňového priznania je v tomto prípade dátumom podania zásielky na pošte, hoci bude na daňový úrad doručené po 31. marci.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.