fbpx

Čo musí vedieť študent pred začatím brigády?

22 / okt 2018

Marian Varga

Ako na letnú brigádu, zdroj: pixabay.com

V tomto článku sa dozviete:

  • čo znamená letná a študentská brigáda;
  • kam sa študent musí prihlásiť;
  • ako požiadať o vrátenie dane;
  • ako zdaní príjem študent, ktorý pracoval v USA cez Work and Travel;
  • ako získať preplatok daní pre letnou dovolenkou.

Letná brigáda

Letná alebo študentská brigáda je chápaná ako krátkodobá a jednorazová výpomoc. Z právneho hľadiska sa na brigádu najviac podobá dohoda o vykonaní prác. Tú možno vykonávať najviac 350 hodín v jednom kalendárnom roku.

Dohoda o brigádnickej práci študentov – kto môže brigádovať a kam sa musí nahlásiť

Na uzatvorenie takejto dohody musí študent splniť dve podmienky:

  1. byť študentom strednej alebo vysokej školy denného štúdia a
  2. mať viac ako 15 a menej ako 26 rokov (ak dovŕši 26 rokov počas roka, môže pokračovať v brigádnickej práci do konca kalendárneho roka, v ktorom dohodu uzavrel).

Ak má študent príjem do 200 € mesačne, nemá povinnosť platiť dôchodkové poistenie. Túto výnimku je možné uplatniť iba na jednu brigádu.

Študent strednej alebo vysokej školy nemá prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie ani odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Tie za neho plní zamestnávateľ.

Ako zdaní príjem študent, ktorý pracoval v zahraničí

Mnoho študentov pracuje v zahraničí, napríklad prostredníctvom programu Work and Travel v USA, prípadne brigáduje v Nemecku, Rakúsku, Českej republike alebo v inej krajine EÚ. Študent, ktorého príjem v roku 2018 prekročí sumu 1.915,01 €, má na Slovensku povinnosť podať daňové priznanie. Do sumy príjmu sa počítajú aj všetky príjmy zo zahraničia.


Výhody aplikácie mojedane.sk pri zahraničných príjmoch:

  • Aplikácia automaticky vyjme, alebo započíta zahraničné príjmy.
  • Zahraničný príjem na Slovensku nezdaňuje.
  • Prepočíta cudziu menu podľa aktuálneho kurzu Slovenskej národnej banky.

Vrátenie daní zo zahraničia

Ak ste pracovali v zahraničí, môžete po skončení práce alebo brigády požiadať o vrátenie daní zo zahraničia. Príjem, ktorý študent v zahraničí dosiahol, už bol zdanený (hoci aj 0 % sadzbou). Vrátená daň zo zahraničia preto na Slovensku nepodlieha zdaneniu.

Ako získať preplatok daní pred letnou dovolenkou

Vyplniť daňové priznanie 2018 je výhodné, aj keď príjem nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti (1.915,01 €). V tomto prípade nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Ak však študent odvádzal daňové preddavky, všetky odvedené dane na Slovensku mu po vyplnení daňového priznania typu A daňový úrad vráti.

 

Ak chce študent (daňovník) získať preplatok daní pred letnou dovolenkou, je potrebné, aby daňové priznanie podal do 31. marca. V tom prípade ho daňový úrad spracuje do 40 dní od tohto dátumu. Ak vznikol nárok na vrátenie daní, daňový úrad ho vyplatí na bankový účet alebo poštovou poukážkou najneskôr v polovici mája.

 

Ak študent daňové priznanie z rôznych dôvodov do 31.3. nestihne podať, musí to daňovému úradu písomne oznámiť (najneskôr do 31.3.) a požiadať o odklad na podanie daňového priznania najviac o 3 mesiace (prípadne 6 mesiacov, ak boli v daňovom roku dosiahnuté príjmy v zahraničí).


Náš tip:

Naša aplikácia mojedane.sk ťa easy prevedie spleťou zákonov a spracuje pre teba daňové priznanie. Ty len zadáš údaje o sebe a príjme a samozrejme aj tvoj IBAN :). O všetko ostatné sa postará apka.

Marian Varga

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie britských a holandských daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.