fbpx

Ako môžu zamestnanci ušetriť na dani?

20 / dec 2016

Milan Polician

coins-948603_1920Ukážeme vám, ako optimalizovať daňovú povinnosť do konca roka

Zamestnanec si na rozdiel od živnostníka nemôže znižovať svoj základ dane o odpočítateľné položky súvisiace s dosiahnutím a udržaním príjmu.

Napriek tomu však má zopár možností, ako na dani z príjmu nejaké euro ušetriť. Pozrime sa teda spoločne, aké výdavky je možné uplatniť:

Dobrovoľné platby do II. piliera

Pozor, v tomto prípade nejde o platby, ktoré ste platili zo mzdy na základe uzatvorenej zmluvy s DDS. Ide o dodatočné platby nad rámec zákonom stanovenej výšky.

Výška odpočítateľnej položky je však limitovaná a na rok 2016 predstavuje 2% zo základu dane, resp. maximálnu sumu vo výške 1 029,60 eur. Pri využití maximálnej výšky vymeriavacieho základu je daňová úspora 195,62 eur. Vezmite si všetky výplatné pásky za rok 2016 a sčítajte nasledujúce hodnoty: hrubý príjem, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Výšku úspory na daniach vo vašom prípade si môžete vypočítať takto:

Príklad:

Zamestnanec mal hrubý príjem vo výške 880,00 eur mesačne. Odpracoval mesiace január až november a v zamestnaní zostane aj v decembri.

Hrubý príjem za rok 2016 = 10 560,00 eur

Odvody SP+ZP (13,4%) = -1 415,04 eur

Základ dane (ďalej len ZD) =  9 144,96 eur

Maximálna výška daňovo uznateľných dobrovoľných platieb do II. piliera (ďalej len MVDUDP) (ZDx2%): 182,90 eur

Úspora dane (MVDUDP x 19%): 34,75 eur

Náš tip:

Ak chcete ušetriť 34,75 eur je potrebné do 31.12.2016 vložiť na váš sporiaci účet v DSS dobrovoľný príspevok vo výške 182,90 eur.

Prečítanie tohto článku trvá 5 minút. Spočítanie údajov trvá 5 minút. Príkaz v internetbankingu 5 minút. Celková časová investícia 15 minút. Hodinový zárobok teda predstavuje 139,00 eur (34,75 eur x 4) J

 

Dobrovoľné platby na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Menej využívanou odpočítateľnou položkou sú platby na doplnkové dôchodkové sporenie.

Podmienkou je, že doplnkové sporenie bolo uhradené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu.

Výška je limitovaná zákonom stanovenou sumou 180,00 eur. Maximálna úspora dane teda môže predstavovať 34,20 eur.

K daňovému priznaniu sa neprikladá žiadne potvrdenie o úhrade, ale správca dane si takého potvrdenie môže dožiadať.

Náš tip:

Ak máte uzatvorený správny tip účastníckej zmluvy, preveďte si do konca roka na váš účet doplnkového dôchodkového sporenia 180,00 eur a ušetrite tak 34,20 eur na dani z príjmu.

Z pohľadu investície je to garantovaný výnos 19% ročne. Na porovnanie, banka vám garantuje výnos vo výške maximálne 1% ročne.

 

Odmeny formou pracovných pomôcok

Plánuje váš zamestnávateľ vyplácanie odmien? Čo tak požiadať zamestnávateľa o vyplatenie odmien vo forme napr. nového telefónu? Pre neho to predstavuje firemný náklad a pre vás bonus, za ktorý nemusíte platiť odvody a dane. Koniec koncov tento telefón budete používať na pracovné účely.

Príklad:

Zamestnávateľ plánuje vyplatiť zamestnancovi bonus vo výške 600,00 eur v hotovosti:

Bonus v hrubom: 600,00 eur

Odvody zamestnanec: -80,40 eur

Daň z príjmu zamestnanec: -38,50 eur

Bonus v čistom: 481,10 eur

Nezabúdajme na odvody zamestnávateľa: -211,20 eur

Super hrubý náklad na odmenu: 811,20 eur

 

Zamestnanec sa dohodne so zamestnávateľom, že mu bude bonus vyplatený formou pracovného telefónu:

Cena telefónu: 600,00 eur

Zamestnanec ušetrí na odvodoch a daniach: 118,90 eur

Zamestnávateľ ušetrí na odvodoch a daniach: 325,20 eur

 

Náš tip:

Porozprávajte sa s vašim zamestnávateľom o prípadnom odmeňovaní formou pracovných pomôcok. J

 

 

* v aplikácii mojedane.sk si môžete vypracovať bezplatnú kalkuláciu. Ak vám vznikne nárok na vrátenie daní môžete si zakúpiť vypracované daňové priznanie, ktoré vám bude zaslané priamo na váš e-mail.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.