fbpx

Vlastný príjem manželky/manžela

28 / jan 2017

Milan Polician

 

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok a štipendia poskytnutého študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manželka (manžel) bola (bol) povinná zaplatiť.

 

 

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba

  • príspevok pri narodení dieťaťa,
  • príspevok na viac súčasne narodených detí,
  • príspevok na pohreb,
  • rodičovský príspevok,
  • prídavok na dieťa,
  • príplatok k prídavku na dieťa,
  • vianočný príspevok dôchodcom,
  • príplatok k dôchodku politickým väzňom
  • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

 

V tomto ustanovení zákona sú taxatívne vymenované príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do vlastného príjmu. Iba tieto vymenované príjmy sa nezahŕňajú do vlastného príjmu a všetky ostatné príjmy manželky (manžela) sa tam zahŕňajú (napr. i úroky z úsporných vkladov, ostatné príjmy podľa § 5 a 6 (napr. príjmy zo živnosti), § 7 a 8 zákona o dani z príjmov, dávky pri práceneschopnosti, materské, dávky v nezamestnanosti, prijatá dotácia na podnikanie, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, doktorandské štipendium a podobne).  Uvedené platí i v prípade príjmu osobného asistenta ako aj peňažného príspevku na opatrovanie  – i tieto sa zahŕňajú do vlastného príjmu manželky.

 

To či si môžete uplatniť daňový bonus na manželku či manžela a dočítate v tomto článku?

 


 

Ako vyrátať správnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sa dozviete v tomto článku.

 


 

Náš tip:

* v aplikácii mojedane.sk si môžete vypracovať bezplatnú kalkuláciu. Ak vám vznikne nárok na vrátenie daní môžete si zakúpiť vypracované daňové priznanie, ktoré vám bude zaslané priamo na váš e-mail.

 

Zdroj: Finančná správa

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.