fbpx

Pracuje vo Francúzsku a daňový bonus dostáva na Slovensku…

26 / mar 2019

Zuzana Kollárová

Pracuje vo Francúzku a daňový bonus poberá na Slovensku, Zdroj: pixabay.com

 

Jana pracuje vo Francúzsku. Dcéra začala študovať minulý rok na vysokej škole vo Švajčiarsku. Obe sú daňové rezidentky Slovenska, majú u nás byt, aj trvalé bydlisko. Jana nevie, či má nárok na daňový bonus na dcéru. Pýta sa tiež, ako má požiadať o daňový bonus a aké potvrdenia má priložiť k daňovému priznaniu.

.
Pre uplatnenie nároku daňovníka na daňový bonus je potrebné, aby bola splnená podmienka žitia v spoločnej domácnosti, nerozhoduje teda adresa trvalého pobytu.
Nárok na daňový bonus na dieťa vzniká daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahli minimálne sumu 2 880 eur.

.
Mám nárok na daňový bonus, ak moje dieťa študuje v zahraničí?

Podľa zákona o prídavku na dieťa sa pod sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie rozumie aj iné štúdium alebo výučba, teda aj štúdium v zahraničí, iba ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo školstva“) postavené na úroveň štúdia na školách u nás, a to v prípade zahraničného štúdia rozhodnutím o rovnocennosti štúdia do štúdiom v SR.

.
Eva musí podať daňové priznanie a daňový úrad podľa miesta jej bydliska jej vyplatí daňový bonus 258,72 eura, ak podá daňové priznanie z príjmov vo Francúzsku.
K daňovému priznaniu okrem kópií výplatných pások zo zamestnania v zahraničí musí Jana priložiť potvrdenie školy, že dcéra tu študuje. Okrem toho by mala predložiť rozhodnutie Ministerstva školstva SR, že štúdium alebo výučba na tejto zahraničnej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na školách na našom území.

.
V ďalších školských rokoch už k daňovému priznaniu predkladá len potvrdenie zo školy, že dieťa ďalej študuje. Dôležité je tiež to, že toto potvrdenie nemusí byť preložené.
Ak si rezident Slovenskej republiky uplatnil v zahraničí zvýhodnenie na dieťa, ktoré mu umožňuje daňová legislatíva platná v zahraničí, nemá to vplyv na uplatnenie daňového bonusu na dieťa na území Slovenskej republiky.

.
V daňovom priznaní typu A Jana musí vyplniť III. oddiel, kde sa zapisujú údaje o daňovom bonuse. Na riadok 32 zapíše meno, priezvisko a rodné číslo svojej dcéry a musí tiež zaškrtnúť, že si uplatňuje nárok na bonus za celý rok.

.
Potom na riadok 57, 60 a 61, 77 a 78 zapíše nárok na bonus na jedno dieťa.
Musí ešte vypísať XI. oddiel, kde požiada o vyplatenie bonusu pričom musí označiť, či chce bonus poslať na účet alebo poštovou poukážkou.


 NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova.

Mgr. Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.