fbpx

Pozrite sa, kedy sa Vám oplatí podať daňové priznanie za rok 2017

27 / feb 2018

Milan Polician

Pozrite sa kedy sa Vám oplatí podať daňové priznanie, Foto: pixabay.com

 

Kedy máte povinnosť podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie má každý daňovník, ktorí za zdaňovacie obdobie (rok 2017) dosiahol zdaniteľné príjmy, ktoré presiahli 50% nezdaniteľného minima (§ 11 ods.2 písm. a)) a pre rok 2017 to predstavuje sumu 1.901,67 €, alebo ak vykazuj daňovú stratu.

 Čo sú zdaniteľné príjmy?

 1. Príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (mzda)
 2. Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu (nad 500,00 €), z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 zákona o dani z príjmov 
 3. Príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov 
 4. Ostatné príjmy podľa  § 8 zákona o dani z príjmov 

 

Do zdaniteľných príjmov sa nezaratúvajú príjmy, z ktorých bola zrazená daň zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmu v prípade, že:

 • vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6), alebo
 • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7, t.j. ak sa daňovník rozhodne, že daň vybraná zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň

 

Kedy nemáte ako zamestnanec povinnosť podať daňové priznanie?

Vaše zdaniteľné príjmy v roku 2017 nepresiahli 1.901,67 €. Do tejto sumy sa rátajú slovenské aj zahraničné príjmy dosiahnuté od 01.01.2017 – 31.12.2017.

 

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie?

Daňové priznanie sa oplatí podať daňovníkovi (fyzickej osobe), ktorý v roku 2017 nemal príjem vyšší ako 1.901,67 € (zamestnanie, dohoda) a boli mu zrazené preddavky na daň z príjmu:

 1. daňovníci, ktorí boli zamestnaní len časť roka (brigádnici, na materskej, alebo rodičovskej dovolenke) a boli im zrážané preddavky dane
 2. daňovníci, ktorí mali príjem zo závislej činnosti (§5) a nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní
 3. daňovníci, ktorých príjmy presiahli sumu 1.901,67 €, ale boli nižšie ako 3.803,33 € (nezdaniteľné minimum) a v priebehu roka 2017 im boli zrážané preddavky na daň z príjmu
 4. daňovníci, ktorí majú nezaopatrené deti a neuplatňovali si vyplácanie daňového bonusu v priebehu roka 2017 a zároveň ktorých príjmy presiahli sumu 2.610,00 € (6 násobok minimálnej mzdy pre rok 2017)
 5. dôchodcovia, ktorí popri dôchodku poberali mzdu (pracovný pomer, brigáda)
 6. študenti, ktorí pracovali na brigádu

 

Preplatok daní a daňový bonus je možné požiadať len prostredníctvom podaného daňového priznania typu A. Na strane číslo 6 sa nachádza časť nazvaná XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie.

 

Daňový preplatok za rok 2017 bude daňovníkom, ktorí podajú daňové priznanie do 03.04.2018 vrátený do 11.05.2018.

 


Náš tip:

* v aplikácii mojedane.sk si môžete vypracovať bezplatnú kalkuláciu. Ak vám vznikne nárok na vrátenie daní môžete si zakúpiť vypracované daňové priznanie, ktoré vám bude zaslané priamo na váš e-mail.


 Zdroj: Zákon o dani z príjmu, Finančná správa

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.