fbpx

POZOR: Daňový preplatok vám vrátia len ak o to požiadate

08 / mar 2019

Zuzana Kollárová

O daňový preplatok je potrebné požiadať. Zdroj: pixabay.com

 

V niektorých štátoch to pri daňovom priznaní funguje tak, že štát urobí zúčtovanie dane za daňovníka a vráti mu preplatok. U nás vám daňový úrad vráti preddavky len vtedy, ak o to požiadate.

   

Situácií, kedy vám daniari môžu niečo vrátiť, je viacej. Časté sú preplatky u študentov. Počas roku si privyrábajú na dohodu u viacerých zamestnávateľov a zvyčajne takto pracujú len pár mesiacov. Platia preddavky, neuplatnia si celú výšku nezdaniteľnej sumy.

Na vrátenie dane si musíte podať daňové priznanie typu A

Daňovníci môžu využiť paragraf 46 zo zákona o dani z príjmov, ktorý hovorí, že daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahnu polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda v minulom roku sumu 1 915,01 eura.

.

Zaplatenú daň môže úrad vrátiť aj tomu, kto síce zarobil vlani viac ako 1 915,01 eura avšak menej ako  je nezdaniteľná časť. Ak takémuto zamestnancovi zamestnávateľ počas roka zrážal preddavky na daň, určite mu vznikne preplatok.

.

Ďalšou častou situáciou je, ak daňovník bol časť roka nezamestnaný. V práci si uplatňoval nezdaniteľnú sumu napríklad len pol roka. Keď podá daňové priznanie, môže si daňový základ znížiť o celú nezdaniteľnú sumu ( v roku 2018 je to suma  3 830,02 eura). Ak zo zárobku zaplatil počas roka preddavky na daň, má nárok na ich vrátenie. Aj v tomto prípade mu štát vráti peniaze, keďže na dani odviedol štátu viac, ako mal.

.

K preplatku sa môžu dostať aj pracujúci dôchodcovia. Im sa totiž základ dane neznižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. A oni musia platiť mesačné preddavky na daň.

Ako sa dostať k preddavku

Od zamestnávateľa si musí zamestnanec vyžiadať Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.  Z riadku 7 sa dozvie, či mu zamestnávateľ zrážal zo mzdy preddavky na daň. Ak áno, sumu mu potom daňový úrad vráti. Musí si však podať daňové priznanie. V daňovom priznaní typu A musí pozorne vyplniť stranu 6 daňového priznania. Tam v VI. oddiele musí vyznačiť, že žiada o vrátenie daňového preplatku. Pritom musí tiež vyznačiť, či chce preplatok na dani poslať na poštovou poukážkou, na účet alebo na účet v zahraničí, ktorého nie je majiteľom. Ak chce daňový preplatok vrátiť na účet, musí vypísať číslo účtu v banke vo formáte IBAN. Musí uviesť tiež dátum a tlačivo podpísať.

.

Preplatok na dani z príjmov mu daniari vrátia najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, to je po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Štát však vracia len výšku preplatku väčšiu ako 5 eur.

.

Môže sa však stať, že správca dane použije časť preplatku na úhradu daňového nedoplatku na dani z príjmov a až zostatok preplatku vráti daňovému subjektu.


NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete bezpečne a s prehľadom v pohodlí vášho domova podľa platnej legislatívy a s aktuálnymi daňovými veličinami. 

.

V prípade vzniknutého nároku na vrátenie daní alebo bonusov vás aplikácia automaticky vyzve na zadanie bankového spojenia alebo ponúkne možnosť vyplatenia preplatku formou poštovej poukážky.

Mgr. Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.