Lehota na podaj daňového priznania 2020

14 / jan 2020

Milan Polician

Lehota na podaj daňového priznania 2020, Zdroj: pixabay.com

.

Ešte len nedávno nám skončilo jedno daňové obdobie (31.03.2019), čo nevidieť nám na dvere zaklopú ďalšie (30.06. a 30.09.) a my už dnes máme na pamäti rok 2020. Pri pohľade do kalendára zisťujeme, že rok 2020 bude prestupným. Tu sa vynára otázka – čo to znamená pre naše dane?

Riadny termín na podaj daňového priznania 2020

V roku 2020 sa podáva daňové priznanie za rok 2019. Riadny termín je zákonom upravený na 31.03. V prípade, že by tento dátum pripadal na deň pracovného pokoja, sa automaticky presúva na najbližší pracovný deň. To však v roku 2020 nehrozí, keďže 31.03. bude utorok. 

.

Riadny termín na podaj daňového priznania za rok 2019 tak bude 31.03.2020.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Odklad daňového priznania za rok 2019

Daňovníci majú možnosť podať žiadosť o odklad daňového priznania (predĺženie lehoty na podaj). Prvým termínom, ktorý môžu využiť všetci daňovníci je 30.06.2020. Aj tento deň pripadá na utorok.

.

Tí daňovníci, ktorí dosiahli príjem zo zahraničia majú možnosť požiadať o predĺženie lehoty daňového priznania 2020 až do 30.09.2020, pričom tento deň pripadá na stredu. Títo daňovníci môžu zároveň požiadať o vrátenie daní zo zahraničia v priebehu celého roka 2020.


NÁŠ TIP:

Ak nestíhate podať daňové priznanie 2020 v riadnom termíne, môžete požiadať o predĺženie lehoty. Stačí, keď si stiahnete žiadosť, vyplníte ju a zanesiete alebo poštou zašlete na miestne príslušný daňový úrad.

.

V našej aplikácii mojedane.sk si môžete online spracovať vaše daňové priznanie za rok 2019 – rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.