fbpx

Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela?

31 / okt 2019

Ľuboslava Pavolková

Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela?, Zdroj: Image by Pexels from Pixabay

.

Určite ste už počuli o nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manželku či manžela. Ale v akej výške a za akých podmienok  si môžete nezdaniteľnú časť uplatniť? Čo ovplyvní výšku vašej nezdaniteľnej časti základu dane a ako to zadať tak, aby bolo vaše daňové priznanie správne? V prípade, ak neviete zodpovedať na tieto otázky, pokračujte v čítaní článku.

V akej výške si teda môžem uplatniť NČZD na manžela a čo všetko ovplyvní výšku NČZD?

Za rok 2019 je to maximálne 3 937,35 € na celý rok, v ktorom boli splnené podmienky. Všetky podmienky na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela nájdete v tomto článku.

Výšku NČZD na manžela či manželku, ktorú je možné uplatniť v daňovom priznaní, ovplyvňuje počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku, vlastné príjmy manžela/manželky a výška základu dane daňovníka.

Môžem si uplatniť NČZD na manžela, ak je na materskej dovolenke?

Pokiaľ je manžel na materskej dovolenke, je možné si na neho uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ale nie v celej výške. Výška nezdaniteľnej časti základu dane je ovplyvnená výškou vyplatených dávok.

Materské nie je štátna sociálna dávka, ale je to náhrada príjmu, ktorý bol poberaný v zamestnaní. Materské je pritom príjem, ktorý je od dane oslobodený a daňovník ho nemusí  uvádzať vo svojom vlastnom daňovom priznaní.

.

Započítava sa však medzi príjmy, ktoré sa posudzujú pre potreby NČZD na manžela/manželku. Až keď manžel prestane poberať materské a prejde na rodičovský príspevok, bude pre potreby NČZD na manžela/manželku bez príjmu. V čase, keď bude poberať len rodičovský príspevok a prípadne prídavok na dieťa, bude si uvádzať nulové príjmy.

Žijem s druhom v spoločnej domácnosti. Môžem si na neho uplatniť daňový bonus, ak je evidovaný na úrade práce?

Nie. Na druha či družku si nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, keďže nie je splnená základná podmienka, a to uzavretie manželstva.

Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť, ak mám príjmy len z prenájmu nehnuteľností?

Nie, ani v tomto prípade nie je možné uplatniť NČZD. NČZD je možné uplatniť len na takzvané aktívne príjmy, medzi ktoré patria príjmy zo závislej činnosti [podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len zákona)] a príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona).

.

Medzi takzvané pasívne príjmy, pri ktorých nie je možné uplatniť si NČZD, patria príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona). Ďalej nie je možné uplatniť si NČZD na príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona) a ostatné príjmy (podľa § 8 zákona).

Môžem si uplatniť NČZD za celý rok, ak som sa vydala v priebehu roka?

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť len za mesiace, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku.

Príklad:

Manželia, ktorým sa narodilo dieťa 05.03.2019, uzavreli manželstvo 10.09.2019. Manželka počas celého roku nepoberala žiadny príjem a výška vyplatených materských dávok bola 1 537,35 €.

Kedy a v akej výške vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku?

Nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku/manžela zodpovedá pomernej výške nezdaniteľnej časti vypočítanej podľa § 11 ods. 3 zákona až od októbra, kedy sú splnené podmienky nielen preto, že sú manželia, ale aj preto, že sa stará o vyživované maloleté dieťa.

Výpočet:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2019: 3 937,35 €

Vlastné príjmy manželky počas roka: 1 537,35 €

Počet mesiacov, keď boli splnené podmienky: 3

(3 937,35 – 1 537,35)/12 * 3 = 600 €

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku je vo výške 600 €.

Rovnako by to platilo, aj keby bola situácia opačná a manželstvo by uzavreli 05.03.2019 a dieťa by sa narodilo v septembri.

Náš tip:

V našej aplikácii mojedane.sk si môžete online spracovať vaše daňové priznanie 2020 za rok 2019 – rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Ing. Ľuboslava Pavolková

Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie. Účtovníctvu som sa naplno začala venovať už počas štúdia, kedy som začala pracovať vo firme TJ-legal. Začínala som na pozícii spracovateľa daňových priznaní pre zamestnancov. Momentálne sa venujem jednoduchému a podvojnému účtovníctvu s cieľom získať ďalšie vedomosti v oblasti účtovníctva a daní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.