fbpx

Dôležité čísla pre VAŠE daňové priznanie 2018

07 / jan 2019

Milan Polician

https://bit.ly/2AGCznO

Dôležité čísla pre daňové priznanie 2018. Zdroj: pixabay.com

 

 

K správnemu vyplneniu daňového priznania 2018 je potrebné poznať všetky aktuálne daňové veličiny. V tomto článku si predstavíme 5 najdôležitejších, bez ktorých nie je možné daňové priznanie 2018 spracovať.

  

Povinnosť podať daňové priznanie 2018 vzniká ak…

… celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby v roku 2018 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1.915,01 eur

 

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo typu B. Typ A podáva tá fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti, a jej príjem bol vyšší ako 50% NČZD (1.915,01 eur). Typ B podáva fyzická osoba v prípade, ak dosiahla iné príjmy, napr. príjmy z podnikania (živnosti), predaja nehnuteľnosti alebo si v daňovom priznaní uplatňuje paušálne výdavky.

 

Pre rok 2018 platia pre fyzické osoby:

 • výška životného minima k 01.01.2018 je 199,48 eur mesačne,
 • suma minimálnej mesačnej mzdy je 480,00 eur.

 

Fyzická osoba môže dosiahnuť aj príjmy oslobodené od dane v maximálnej výške do 500,00 €. Ide o príjmy napr. z prenájmu nehnuteľnosti alebo z príležitostných činností.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Výška nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len NZČD) sa odvíja od dosiahnutého základu dane (ZD) a pre rok 2018 sa vyráta nasledovne:

 • ZD bol rovný alebo nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19.948 eur)
  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima, t. j. 3.830,02 eur za rok,
 • ZD bol vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19.948,00 eur)
  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima (8.817,016 eur) a ¼ základu dane. Ak je výsledok výpočtu rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2018 závisí nielen od výšky platného životného minima a výšky základu dane, ale aj od príjmu manželky, resp. manžela.

Daňovník dosiahol základ dane nižší, alebo rovnajúci sa sume 35.268,06 € a jeho manželka/manžel:

 • nedosiahla vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela je 3.830,02 €,
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý nebol vyšší ako 3.830,02 €, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sa vypočíta nasledovne: 3.830,02 € – vlastný príjem manželky/manžela,
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý bol vyšší ako 3.830,02 €, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sa rovná 0,00 €.

Ak v príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol základ dane vyšší ako 35.268,06 € a jeho manželka/manžel:

 • nedosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 12.647,032 € – ¼ základu dane daňovníka (ak je výsledkom výpočtu suma nižšia ako nula, táto nezdaniteľná časť sa rovná nule),
 • dosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základ dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 12.647,032 € – (¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky/manžela).

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa je za rok 2018 vo výške 258,72 eur, resp. 21,56 eur mesačne. Nárok na daňový bonus v roku 2018 má ten daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 480 eur, t. j. 2.880 eur a splnil všetky ďalšie požiadavky na priznanie daňového bonusu podľa zákona.

Príspevky na dôchodkové zabezpečenie – III. pilier

Za odpočítateľnú položku sa v roku 2018 považujú aj príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Maximálna výška odpočítateľnej položky za rok 2018 predstavuje sumu vo výške 180 €. 

Sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby 

Jej výška závisí od výšky základu dane a pre rok 2018 použijeme:

 • 19 % – aplikuje sa na tú časť základu dane, ktorá neprevýšila 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 35.268,06 €,
 • 25 % – aplikuje sa na tú časť základu dane, ktorá prevýšila 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 35.268,06 €.

 

Sadzba dane 19 % sa využije aj pri osobitom základe dane z príjmov z kapitálového majetku, napr. pri úrokoch z poskytnutých úverov alebo z cenných papierov.

NOVINKA – výdavky na kúpeľnú starostlivosť

Novinkou v daňovom priznaní za rok 2018 bude možnosť zníženia daňovej povinnosti odpočítateľnou položkou za „preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach“ v maximálnej výške 50 eur.

 

Zdroj: Podnikajte.sk, Finančná správa, Sociálna poisťovňa


Náš tip:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete bezpečne a s prehľadom v pohodlí vášho domova podľa platnej legislatívy a s aktuálnymi daňovými veličinami. 

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.