fbpx

Aj už zdanený príjem z Nemecka treba dať do priznania

17 / apr 2019

Zuzana Kollárová

Aj už zdanený príjem z Nemecka treba dať do priznania, Zdroj: Ingo Joseph from Pexels

.

Mladí manželia Peter a Lenka si našli prácu v Berlíne. Po dvoch rokoch si kúpili na Slovensku byt, ktorý však vlani už prenajímali. Takto si to naplánovali až do doby, kým sa nevrátia na Slovensko. Nevedia však, ako je to so zdanením príjmov z prenájmu.

.

príjmov zo zamestnania v Nemecku riadne odvádzajú dane. To však neznamená, že tým sa ich povinnosti končia. Na ich daňové povinnosti má vplyv to, či sa pokladajú za rezidentov Slovensku.

.Podľa zákona o dani z príjmov § 2 písm. d) sa za daňového rezidenta SR považuje fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.

.

Podľa všetkého sú Peter a Lenka slovenskými daňovými rezidentmi. Ich daňovú rezidenciu na Slovensku môže podporiť aj to, že u nás majú stály byt, ktorý prenajímajú a napokon to, že síce pracujú v Nemecku, ale na Slovensku majú tzv. stredisko životných záujmov, keďže tu majú aj osobné väzby.

.

Keďže sú naši daňoví rezidenti, musia svoj príjem zo zahraničia i z prenájmu na Slovensku zdaniť u nás. Nemusia však mať obavu z toho, že sa im zárobky zdanené v Nemecku opäť zdania v priznaní podanom u nás. Na zabránenie dvojitého zdanenia sa uplatní metóda vyňatia príjmov alebo metóda zápočtu dane. Záleži od toho, čo bude pre daňovníkov výhodnejšie.

.

Ak rezident SR pracoval vlani v Nemecku a v tomto roku zarobil viac ako 1 915,01 eura, mal podať daňové priznanie na Slovensku. Pri zahraničných príjmoch je možné odložiť si priznanie až o šesť mesiacov. Odklad priznania však mali obaja oznámiť nášmu daňovému úradu do konca marca. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.

.

Zdaniteľné príjmy z prenájmu (po odpočítaní sumy oslobodenia 500 eur) sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci 1. Daňové výdavky sa uvádzajú v stĺpci 2. 

.

Daňovník s príjmami z prenájmu, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, nie je účtovnou jednotkou. Z uvedeného dôvodu nemá povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO účtovné výkazy.

.

Ak sa manželia vrátia na Slovensko a podajú u nás daňové priznanie, môžu v Nemecku požiadať o vrátenie zaplatenej dane. Pre vrátenie daní budú potrebovať aj potvrdenie o výške príjmu na Slovensku v danom roku. Slovenský príjem (aj keď je nulový) im daňový úrad potvrdí na formulári, ale iba ak majú podané daňové priznanie aj na Slovensku. Na výšku samotnej vrátenej dane vplýva napríklad rodinný stav, či pracovali celý rok, alebo mali prestávky v zamestnaní, podstatná je aj daňová trieda v Nemecku i to, či počas práce v Nemecku finančne podporovali rodinu na Slovensku a mali aj náklady na ubytovanie a cestovanie, alebo iné náklady súvisiace s prácou.


NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova.

 

Mgr. Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.